Sjefer som ikke kan fag de skal administrere

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.05.10

 

Kristin Jonassen Nordby i Aftenposten nett skriver den 04.05.10 under overskriften: ”Liten variasjon i toppledernes utdanning” følgende:

cid:image001.jpg@01CAEC23.B5B21D80

En av to norske toppledere har utdannelse innen økonomi og administrasjon. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX

”Ønsker du å bli toppleder i Norge så bør du sikre deg en utdannelse innen økonomi og administrasjon. Hele 49,3 prosent av topplederne i Norge har en økonomisk-administrativ hovedutdanning.” Det er Handelsh.sk. BI som har sjekket 67 toppledere i Norges 100 største selskaper. Videre sier de: ”24 prosent av topplederne har en hovedsakelig teknisk utdannelse. Øvrige utdanninger som var representert blant toppledere i 2009 var jurister (7,5 prosent), landbrukshøyskoleutdannelse (6,0 prosent), krigsskolen (1,5 prosent) og gymnas/videregående skole (1,5 prosent). Annen type utdannelse utgjør 10,4 prosent, skriver forskning.no.” (Uth av red.)

De tror at i fremtiden vil: ”master i business og administrasjon fra en eliteskole i utlandet” bli sjefene.

 

Dette er en utvikling som en ser innen landbruksadm., helseforetag m.m. og de fagfolk en snakker med og den praksis en ser, er at dette plager fagfolkene og faget bl.a. på sykehus hvor det blir mindre og mindre av at toppene er leger som leder bedriften. Da blir det selvsagt temmelig håpløst å få en ledelse som er god og faglig forsvarlig. Vedkommende kjenner jo ikke virkeligheten han skal administrere. En undres hvem det er som har kommet på dette håpløse opplegget som skaper flere og flere frustrerte fagfolk – som til slutt hopper av foretakene og starter for seg selv. En undres om det er ren dumskap, hovmod eller destruksjonslyst som har innført dette. I allefall svekker det soleklart fagfeltets makt over behandlingen av virkeligheten på en adekvat måte – og det irriterer selvsagt maktmennesker som tror de kan få det bedre til enn de som virkelig har greie på hva de steller med. Man merker seg jo også selve tidsånden som mer og mer måler alt i penger enn i faglig forståelse og resultater.

 

På den annen side skal det innrømmes at mange fagfolk ikke har den bredde i virkelighetsorienteringen sin – slik at de makter å sette faget og arbeidet sitt inn i en totalforståelse av samfunnet. Men dette problemet løser en ikke ved å fjerne fagfolkene fra fagfeltet som de kan – og sette inn administrative typer som ikke skjønner faget. De skaper fort kaos og frustrasjon til skade for sine medmennesker som foretaket skal tjene. Man undres jo bl.a. på hva som foregår ved en rekke sykehus og jernbanen vår i dag! Hvordan i all verden har vi fått et landbruk som snart ikke kan brødfø oss i en krisesituasjon og et forsvar som ikke kan forsvare oss ved et krigsutbrudd. Det virker som det i allefall er noe av samme problemene ute og går også der med teknisk – juridisk – økonomisk utdannelse.

Noe som forundrer, er at så vidt stor andel er utdannet fra NLH/ Ås. Før ga mange av linjene der god kontakt med virkeligheten innen naturfag, teknikk, økonomi og juss m.m. og det kan gi noe av forklaringen. Det kan også skyldes at det er lite tilbud innen landbruket og at kandidatene sikter seg inn på en spesialisering på Ås som bringer dem i adm. posisjon. Uansett bør en hver toppleder ha faglig forankring i det han skal administrere.  Han må kort og godt vite hva han snakker om når han åpner munnen og/ eller fatter sine vedtak.