Rovvilttilbedelse – en ny religionsdannelse

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 27.07.10

 

Mye av naturvernet som er på gang, minner mer om dyrkingen av skaperverket enn en god og riktig forvalting med en rett bruk/produser og vern. (protect and produce). Og det følger selvsagt i sporene av det frafallet fra dyrkingen av Skaperen som ga oss en rimelig rett og god forvaltning av norsk utmark. Det er intet nytt under solen.

 

Mennesket innbiller seg å være ikke-religiøst, men igjen og igjen ser vi mennesket henfaller til noe de setter all sin tro og tillit til – altså en surrogatreligion. Å dyrke skaperverket som religion dukker opp av sosialismen, som på mange måter har felles rot med nasjonal-sosialismen og deres dyrking av makten og bl.a. rovhundene som de alet fram. Forfatteren og formann i Forfatterforeningen før krigen - Ronald Fangen – innså dette i god tid før krigen og skrev en god del om nasjonal-sosialismen som ny religionsdannelse. Det var en rå dyrking av mennesket og skaperverket og overmennesket. Ola Nordmann forstod han ikke – hvor rett han enn hadde, men tyskerne forstod han, og det var den første forfatteren nasjonalsosialsimen tok.

 

Disse sykelige farlige holdningene er på full fart opp i Norge igjen i vern av rovdyrene og på en rekke andre områder. Ser man hva som skjer i lys av norsk selvdekning av mat – så er trenden å slippe rovdyrene løs i stadig større områder og på denne måten og med flere andre midler ødelegge den unike norske beitekulturen. Den står for ca 13 % av vår beste kjøttproduksjon og er ei viktig tilleggsnæring på mange små garder – slik at de fremdeles kan drives. I tillegg står utmarksbeitene for 50 % av plantesortene hvorav mange er rødlistearter som går dukken når rovdyrene tar over. Beitekulturen har dessuten en rekke andre viktige funksjoner for en god utnyttelse av norsk utmark som utgjør 97 % av Norges landarealer.

 

I tillegg bør en huske at ingen av rovdyrene har vært utryddet i Norge bortsett fra ulven – som man nå importerer fremmede gener av, stikk i strid med regelverket. Den flotte velforvaltede norske utmark er nettopp blitt slik av bøndenes trofaste slit og forstand gjennom århundrene – de skal nå skiftes ut av urbane ny-religiøse fantaster. Vi ser hvordan dette går!

På denne bakgrunn blir det mer enn vanvittig når man nå ser tapstallene av husdyr på norske utmarksbeiter:

Avisene skriver slik: 54.800 beitedyr får erstatning som tatt av rovdyr i fjor. Ca det samme som i 2007. Miljøverndepartementet driver en forvaltning av buffersoner som sikrer bestandsmålet! Ingen får ta ut uoppfylte jaktkvoter. De rød-grønne har økt erstatningen for rovdyr-drepte dyr med 22 prosent. Regjeringen antyder at det kan bli drapsrekord i sommer.

 

Å snakke om forebyggende tiltak og rovdyrsoner overfor rovdyr som tilbakelegger mange mil i døgnet og følger matfatet – er ren illusjonspolitikk! Når skal denne galskapen ta slutt?