Religionsdebatt eller ”Jeg er veien, sannheten og livet”

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.06.10

 

Leder i KrF, Høybråten, og flere ledere til - er takknemlige for at vi skal få en debatt om religionenes plass i det offentlige rom. I mens gir de opp Grunnloven, og alliansene går i alle retninger. Underforstått: alt er religioner, også kristendommen. Men hva sier Jesus, Paulus og Peter m.fl. Ja, de sier noe helt annet.

 

Jesus sier:

Johannes' evangelium, Kapittel 14,6: ”Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.”

 

Paulus sier:

For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker; 17 for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: Den rettferdige, ved tro skal han leve.” Romerbrevet 1, 16

 

Peter sier:

”Og det er ikke frelse i noget annet; for det er helle ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi kan bli frelst” Apostelgjerningene 4,12

 

Våre fedre – som vi er pålagt å komme i hu: ”7 Kom i hu eders veiledere, som har talt Guds ord til eder! gi akt på utgangen av deres ferd, og efterfølg så deres tro! 8 Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid. 9 La eder ikke føre på avveie ved mange forskjellige og fremmede lærdommer!” Hebreerbrevet 13.

 

De eldste i Jerusalem ville ikke legge noe ekstra åk på de hedningekristne, men de måtte holde seg borte fra avguderiet. I dag er synkretismen på full fart inn blant oss – og da blir den selvsagt tatt opp til debatt av verdens maktpolitikere. Da kan man nemlig komme videre på prosjektet med å føre nasjonen bort fra Sannhetens og Livets vei. Vi ser jo hva de gjør med lovgivningen, kristen tro og moral i kirke og samfunn, skoler og barnehager.

 

På basis av Grunnloven av 1814 – frihetskampen for å skaffe Guds Ord fritt løp i folket – skjøt det fram store vekkelser. Samtidig tok de kristne fedre fra Ueland til Løvland - fatt på å realisere en kristen stat i frihet og fred og etter hvert velstand. Religionene – farlige ideologier og opprør avviste de som fundament både for mennesket og Norges liv og utvikling.

 

Religionene er avguderi som forfører folk og fører dem inn et elendig liv og inn i den evige fortapelse. Dessuten skaper de mer eller mindre elendige nasjoner uten frihet, fred og bærekraft.  Bare se deg rundt i verden, men for de ”rød-grønne” er alt bedre enn å ydmyke seg for Herren, å komme på rett vei selv og med nasjonen de leder. Mange teologer kakler i vei om religionsfrihet – mens de burde innse at et menneskes første plikt er å frykte og elske Gud – og at politikerne holder seg Lovens samfunnsmessige bruk etterrettelig. Dessuten har Norge religionsfrihet i den gamle § 2. Problemet er bare at om de vil eller ikke, kommer den dagen da hvert kne må bøye seg for Skaperen og opprettholderen av hele universet.

 

Aksepterer vi at bibelsk kristendom er en religion blant religionene og debatterer på det grunnlag – gjør vi Jesus og Han apostler til løgnere. Det samme gjør vi med profetene som drev en iherdig kamp mot avguderiet i Israel – der de igjen og igjen ville være som andre folk, allerede i Sinai like etter utgangen fra Egypt. Landet spydde dem til slutt ut på grunn av frafall og forfall og fordrev dem til alle verdens hjørner hvor de fikk det de startet på å tilbe avguder av stein og tre – inntil Herren for Sitt navns skyld alene igjen samler dem. Domsprofetene hadde forutsagt det ville skje.