Realverdier for livet – eller kultur og kulturfond?

 

 

Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 01.09.10

 

Fædrelandsvennen for 26.08.10 har et stort oppslag om kornsiloene som en ønsker omgjort til ”Kulturens fyrtårn”. Jeg slutter aldri og undre meg over bybefolkningens manglende jordnærhet om hva som bærer menneskelivet – ikke minst i turbulente og usikre tider som vår.
For ikke lenge siden solgte Kristiansand kommune ut alle aksjene sine i kraftverkene i dalen – og satte pengene inn i kulturfond som delvis er oppbrukt på konkurs av Quarten. Og de er konkurs ikke bare m.h.p. pengesekken – men ikke minst i relasjon til de åndelige verdier som bygde Agder og Norge. Dessuten tapte de store pengeverdier ved å selge seg ut realverdier som skaper lys, varme og energi til vår virksomhet – til fordel for ”kulturen”. Endelig er forvaltningen for øvrig ganske rotete og må tydeligvis ryddes opp i.

 

Og man stopper altså ikke her. Nå skal korn- og matsiloene til pers i en tid hvor naturressursene som produserer mat og råstoffer over hele verden svikter med økende fart og en rekke land stopper korneksporten. Andre land sørger for å fylle opp kornsiloene som for eks. Egypt, mens Kristiansand vil fylle kultur i kornsiloene! 
I denne anledning minner jeg om Bondesangen til Jonas Dahl (1848-1919) altså en mann som hadde sett Norges gjenreisning i det nittende århundre fra Barnevandringene, sult og fattigdom på Agder og masse annet om en gidder å skaffe seg såpass kultur at man kjenner sin historie. Kjenner man den, kan man slippe å gjøre folkenes dumheter om igjen. De første linjene lyder: ”Underlegge eder – jorden”, sae Gud. Ennu alle steder - det er første bud. Først i plogens spor – åndens grøde gror, bonden er og var – all kulturens far.” Og jorden (human av humus) får denne omtalen i tredje vers: ”Du gir hus og varme – du gir mat og klær”, ganske fundamentalt!

 

Og til slutt: Det er kun 3-4 grasarter som fremskaffer kornet som bærer alt menneskeliv over hele verden. Kornet er ”gullstandarden” i den biologiske verden – og pga av sin beskaffenhet blir 10 % av det transportert og lagret som matforsyning og matsikkerhet verden rundt – men nå er det tydeligvis slutt i Kr.S. til fordel for ”kulturen”.  Kornlagrene våre i Norge ble solgt ut i begynnelsen av nittiåra for 1 milliard – og mange siloer ble revet. Norge har en selvforsyning av mat på 35-40 %, er det jordfattigste land i Europa og lar rovdyrene ekspedere kjøttproduksjonen fra utmarksbeitene. I et Europa med mye mer jord enn Norge, tar man vare på kornsiloene sine. Dette til ettertanke.