ROMs lange kamp mot Kristus og Hans menighet

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 21.05.10

 

For mange år siden samtalte jeg med en teolog om frafallet i vår historie. Vi var også innom MF som ble startet av de gamle kristne bonde- og Venstrehøvdinger som hadde gitt opp Universitets teologiske utdannelse. Nå hadde de fine bondegutter og trengte gode prester. Og etter at Ordingstriden (1903-1906) var over – Norge frigjort - startet de MF i 1907-08. Men så gikk det noen titalls år, og så begynte det å gå galt. Så kom det fra denne teologen: ”Det begynner på seminarene”. Nettopp – denne verdens fyrste – den onde selv – er ingen smågutt, men vet å skaffe seg innflytelse gjennom vår fiende i egen barm av lyst til makten og æren. Så erobres institusjonene – seminarene.

 

Det samme ser man ekstra tydelig i Romerkirken med sitt presteskap og ambassadevesen. (Klikk deg inn på internett og les Olav Valen-Sendstads hefte: Moskva og Rom (ekstern lenke), den er til å få forstand av. Og bestiller du også ”The Two Babylons” av Alexander Hislop, får du god undervisning. På forsiden av boken finner du følgende tekst: ”Bevis for at Romersk katolsk praksis og tro kommer fra hedensk Babylonsk religion – ikke fra Kristus og Bibelen”.
Og kom nå ikke å si at dette er tull – før du har lest et minimum av dokumentasjon – selv om du har lest noe annet i norske aviser og hørt noe annet fra kristne ledere med bl.a. Ulf Ekman i spissen. Det er vel dokumentert at den katolske kirke har slurpet opp i seg det meste av hedenskap fra Babylon gjennom de store verdensriker som oppstod senere og frem til i dag. Riktignok sier profeten Daniel at de skulle gå under - men gjenreises – noe vi ser de er i gang med i dag. De har vært en forferdelig makt mot sann evangelisk kristendom gjennom våre århundrer. (Fra AKF/Krossen Media kan du jo også bestille ”Jesu Ord om endetiden” som har et relativt grundig kp. om vranglæren til katolikkene.)

Det er ikke for ingenting at du i Johannes Åpenbaring Kp 17 (les under) kan lese at skjøgekirken har Babylon på sin panne og er drukken av martyrenes blod – noe man tydeligvis undrer seg over. Selvsagt, for en sann kirke skulle ikke være slik!

”1 Og en av de syv engler som hadde de syv skåler, kom og talte med mig og sa: Kom, jeg vil vise dig dommen over den store skjøge, som sitter over de mange vann, 2 som kongene på jorden drev hor med, og de som bor på jorden, blev drukne av hennes horelevnets vin. 3 Og han førte mig i ånden ut i ørkenen, og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr, som var fullt av bespottelses-navn og hadde syv hoder og ti horn. 4 Og kvinnen var klædd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler; hun hadde et gullbeger i sin hånd, fullt av styggheter og av hennes horelevnets urenheter, 5 og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden. 6 Og jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vidners blod, og jeg undret mig storlig da jeg så henne. 7 Og engelen sa til mig: Hvorfor undret du dig? Jeg vil si dig hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne, og som har de syv hoder og de ti horn. - - - 13 Disse har én tanke, og sin kraft og sin makt gir de til dyret. 14 Disse skal stride mot Lammet, og Lammet skal seire over dem, fordi det er herrers herre og kongers konge, og de som er med det, de kalte og utvalgte og trofaste. 15 Og han sier til mig: De vann som du så, hvor skjøgen sitter, er folk og skarer og ætter og tunger. 16 Og de ti horn som du så, og dyret, disse skal hate skjøgen og gjøre henne øde og naken, og hennes kjøtt skal de ete, og henne selv skal de brenne op med ild. 17 For Gud gav dem i hjertet å fullføre hans tanke, og å fullføre én og samme tanke, og å gi dyret sitt rike, inntil Guds ord er blitt fullbyrdet. 18 Og kvinnen som du så, er den store by som har kongedømme over kongene på jorden.” Slik taler Skriften. Les gjerne også Esaias 13-14 og Jeremia 50-51 om Babel.

 

Etter at evangeliet ble gjenoppdaget av Luther og vi fikk de sanne Bibler på hebraisk og gresk fra Bysants (Den østromerske kirke) som falt under islam i 1453 – begynte kampen i Europa for fullt igjen. En rekke av troens store bibeloversettere i Tyskland og England ble forfulgt på det groveste av nettopp den Romersk-katolske kirke som var erobret av sine falske bibeloversettelser til latin og maktbrynde i sitt jesuittiske ambassadevesen. Denne ”kirken” – ”seminarene” - for teologer var inntatt av den onde og fullstendig korrupt. Luther, Huus, Thyndale og mange flere stod opp mot dem med nye og rette Bibler – og flere av dem endte på katolske bål vedhengt sine sanne Bibler.

Vi fikk Bartholomeusnatten i 1527 hvor katolikkene drepte 100 000 våpenløse hugenotter – protestantene i Frankrike. Mange flyktet til Alpene eller USA, og det er noe av bakgrunnen for våpenlovene i USA. Vi fikk 30-årskrigen fra 1618-48 hvor katolikkene desimerte den tyske protestantiske befolkning fra 18 til ca 6 millioner for å utrydde det protestantiske uvesen. (Vi kunne liste alle krigene som britene måtte ta for å stoppe ondskapen på Kontinentet gjennom århundrene.) Det har vært mange andre forferdelige hendelser hvor den katolske kirke har vært sentral i barbariet, men springer vi fram til siste verdenskrig, ser vi nok et utslag av dette at ondskapen får sitt opphav blant de lærde på seminarene – en slags tankesmier - som angripes og erobres. Sentra for Guds rikes utbredelse er selvsagt viktig å erobre for den onde.

 

Mange undres på at Hitler kunne komme til makten og reise sine forferdelige utryddelsesleirer bl.a. i riket til protestantene og Luther. Guds folk skulle bort – Worms – protestantenes høyborg skulle inntas og brukes. Men hvor stammet nasjonalsosialismen fra? Den kjente britiske journalisten Wells hadde forstått det. På slutten av andre verdenskrig spør han offentlig: ”Hvorfor bomber vi ikke Rom?” Han hadde forstått at nazistaten ikke var noe annet enn en kopi av Mussolinis katolske fascisme. Det samme bekrefter for øvrig en av våre norske kirkehistorikere.

 

Hitlers pakt med djevelen (Se Norge IDag) kunne nå gjøre det helt store i et land hvor sannhetens støtter og grunnvoll var vesentlig svekket i teologien. Nå kunne man ta knekken på både protestantismen og Guds folk jødene samtidig – trodde de. Men den onde kom ikke lenger enn at han som har programmet ”myrde, stjele og ødelegge”, lot lederskapet i Tyskland med barna i bunkersen i Berlin begå selvmord, Tyskland lagt i ruiner og 1/3 part av Guds folk industrielt utryddet pluss et hav av sorg og elendighet rundt i hele verden! Strategisk velplasserte angrep – men Guds Rike maktet hverken pavekirken eller det ”Tredje rike” å utslette. 

Og når Romerriket er gjenoppstått i sin fulle heslighet – skal det i flg. prof. Daniel knuses av Guds-riket. Rom er spart ”til ilden”. Så kommer Guds rike i herlighet med det sanne ”Fredsriket” og sanne lover som skal utgå fra Jerusalem, og Kristus skal avsi rettferdige dommer mellom folkene. Når rettferdigheten seirer, blir det fred – derfor heter Jesus også Fredsfyrsten og riket Hans Fredsriket. På korset som offerlammet, overvant Han død og ondskapens fyrste – som direkte ble kastet ut. Nå kommer Han igjen som Konge – Jødenes konge - og verdens hersker og frelser.