Politikerne savnes i ulvedebatten?

 

 

Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 04.09.10

 

Under Landbrukets dag (Naturligvis) ble det arrangert en spontan debatt om rovdyrene/ ulv og tap av sau og ødeleggelsen av livsmiljøet for folk. Bakgrunnen var 1 til 2 streifulver som dreper på Agder for tiden. Men det er ikke noe nytt. I Åmli drap ulven 320 sau++ for få år siden. Ulven er en drapsmaskin og etterlot seg rene ”slaktehuset” der. Men det som undrer en, er at i et tema som tydeligvis trakk folk – i følge avisene ca 200 tilhørere – så dukket ikke en politiker opp i debatten. Riktignok dukket gamle ordfører Seland opp med et velplassert innlegg, men hvor var alle de andre politikere om et tema som i økende grad plager hele folket – ikke bare sauebøndene?

Skissen som jeg prøvde å tegne under mitt innlegg på 2-3 min, antyder bredden i dette spørsmålet som absolutt burde påkalle politikernes deltagelse og hjelp til lokalbefolkningen.

 

I mitt korte innlegg skisserte jeg altså følgende:

Som jordbrukssjef i over 30 år hadde jeg hatt mange fortvilte bønder innom kontoret. Jeg hadde ikke noe å si til panelet på fem fra næringa og myndighetene, men minnet om disse fakta: Norge består av 3 % dyrka jord og 97 % utmark. Fotosyntesens avkastning fra utmarka er det bare drøvtyggeren av beitedyr som kan utnytte. Sauen produserer 12-13 % av det beste kjøttet vårt, – og holder oppe beitelandskapet som inneholder 50 % av rødlisteartene. (svensk biolog Ingløg)

Produksjonen tilsvarer ca 800 000 da korn – ca. ¼ av Norges kornareal, altså store og viktige verdier. Om man måtte ha i tankene sentralt at beitenæringene skal bort og turismen overta bøndenes arealer – bør en vite at bøndene da gir opp, landskapet gror igjen og blir uframkommelig for turister – spesielt fra utlandet. Jaktviltet blir til slutt tatt av rovdyrene, og dessuten er rovdyrene direkte farlige – særlig når det blir mengder av dem.

 

Professor Nedkvitne – vår fremste på småfenæringer - uttalte at 50 % av Norges beste beiter ville gå tapt om rovdyrpolitikken ble gjennomført.

Første amanuens. Ivar Mysterud – som rovdyrfolkene ikke er glade i – men som har vært nestformann i International Association for Bear Research & Management, sa at gaupe og bjørn kunne en kanskje leve med, men når ulven kommer blir det alvor. Selvsagt også for lokalbefolkningen.

 

Ulven er i tillegg ikke den gamle Nordiske stamme. Den er utdødd og vi har ikke hatt ulv på 150 år. Ulven nå har Uppsala Universitet påvist ved DNA-analyser – er innvandrere fra Baltikum og Russland hvor det er over 70 000 av dem. Overhode ikke utryddingstruet – men truet av innavl i Norden! Ikke i noen andre sammenhenger aksepterer vi slik innvandring av fremmede gener. Hvorfor gjør myndighetene det her? Hva er man egentlig ute etter??

 

Eiendomsretten til gardene i Gr.l. § 105 betyr selvsagt full forvaltningsrett – mens alle restriksjonene – nå rovdyrene – innskrenker forvaltningsretten snart til en illusjon. Tidligere fylkesmann Sunde sa at all hans forvaltning bygget på Grunnloven. Hvorfor respekteres den ikke nå? 

Jeg delte ut tidligere ekspedisjonssjef Lykkes (Miljøv.dep) skriv. Han var delegasjonsleder under Bernforhandlingene om rovdyr – og hevder at Norge overhode ikke er pålagt å innføre ulven igjen.

Dette er jo kjempemessige samfunnsproblemer både for bøndene og deres fundamentale forvaltning for mat og miljø i en sulten verden og Norge med en selvforsyning på 35-40 % – som kaller mange politikere på Østlandet på banen. Hvorfor ikke her?