Palestinsk stat – med sannheten imot seg


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 06.07.10

Verden jobber febrilsk for å fremskaffe en ny palestinsk stat for det palestinske folk.
Nå sist har Aftenposten 3. juli to sider med "Palestinsk stat om ett år?" Ja, de kan jo tro det - at et slikt løgnprosjekt kan realiseres - som har det meste av sannheten mot seg.

For det første sier Bibelen at araberne - som disse er - skal bo østenfor sine brødre. Men det er selvsagt fullstendig forkastelig å bruke Skriftens Ord oppi slike politiske saker. Men hva da med alle de profetier som er oppfylt i eldre tid, oppfylt i vår tid og signaliseres om den nære fremtid som en kan se konturene av på den historiske himmel. Og Jesus selv refset fariseerne fordi de var gode værprofeter - men skjønte null av tidens tegn - som våre styrende i dag også!

For det andre er det en total illusjon å tro at disse folkene er i stand til å bygge en skikkelig velfungerende stat. De har jo enorme landarealer hvor naturen er totalt feilforvaltet - og de flyter stort sett på oljerikdommen så lenge den varer. Det er ganske symptomatisk at så lenge araberne hadde Jødeland, var det stort sett sump og ørken, og eierne satt i Beirut. Dette er vel dokumentert. Men da jødene kom tilbake med sin bibelske forvaltning, dyktighet og maurflittighet - da strømmet også araberne inn og ville få dele "kaka." Men det de fikk overta av Sinaiørkenen, Gaza og deres aktivitet på ”Vestbredden” - er stort sett elendighet. Gaza var et blomstrende landbruk og veksthusmiljø. Ikke før hadde jødene trukket seg ut - før raseringen begynte. Og disse skal overta Judea og Samaria i et gigantisk fredsprosjekt! Det rene tøv - og det kan jo utenriksminister Støre og en rekke andre toppolitikere ikke unngå å skjønne? Hvorfor driver de på med dette destruktive krigsskapende arbeid da?

For det tredje er jo basis om et palestinsk folk og et palestinsk land blank løgn. Dette må da både de og Vesten vite, ellers er de totalt historieløse - eller de lukker øynene for realiteter. Likevel fortsetter de å bygge på slike illusjoner som selvsagt ikke kan sikre noen som helst verdensfred som de sier de er ute etter. Men vi så jo håpløse utspill fra Støre for noen år siden mot Etiopias hjelp til regjeringen i Somalia mot muslimsk terror. Det resulterte i at Etiopia hev ut 6 av vår ambassades 9 representanter. Rimeligvis - når en tenker på den trusselen dette "land locked" land er i - omgitt av opprørsk islam. Det forstod tydelig ikke vår utenriksminister i sin elegante retorikk.

For det fjerde er det ufattelig at man kan støtte de verste kreftene i Midt-Østen, Hitzbolla og Hamas som er bakket av Iran. Flere andre land som Jordan, Libanon og selveste Saudi-Arabia er nå så redd for denne radikale islamske galskap og et sviktende USA - at de søker ly hos Israel som de tydeligvis mener er de eneste som kan forsvare dem. Saudi-Arabia har nå åpnet sitt luftterritorium for fly og helikopter fra Israel!

For det femte er det merkelig at Norge og delvis USA m.fl. er så naive at de støtter slike regimer som truer de største oljeleverandørene som Saudi-Arabia m.fl. inne i den persiske Gulf.

Til sist - men viktigst - er det vanskelig å trekke en annen konklusjon enn at denne uhyggelige opptreden som støtter det verste av verdensterrorismen skyldes frafall fra Bibelen og Israels Gud, null forståelse av profetiene og etter hvert overgivelse til de åndelig farligste og mest destruktive løgnkrefter i verden. Det skaper selvsagt ikke fred - men krig - som igjen kanskje utløser en global storkonflikt.

Kanskje kan man heller ikke se bort i fra misunnelse mot verdens dyktigste folk. Egen suksess er bra - andres misære er heller ikke å forakte, heter et gammelt ordtak. Men det vil koste oss dyrt som nasjon - flere signaler peker klart i retning av Gogkrigen - hvor Norden tydeligvis skal få smake pisken før Gogstyrkene får "jernkrokene i kjeven", blir vendt om og finner sitt endelikt i de "Veifarendes dal" hvor Gud selv gjør opp med dem. Muligens får vi først ett oppgjør med Sydens konge som alltid har dreidd seg om Egypt.

Vi skal bare fortsette å lese Skriften og følge med i verdens begivenheter - så skal vi skjønne det når det skjer - og får styrket vår tro på Han som aldri reiser slagen fra et eneste oppgjør: Skaperen og opprettholderen av himmel og jord, om man tror det eller ikke.