Norsk ungdom til feiladministrert Afghanistan?

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 02.08.10

I fjor en gang var det et større møte på Evjemoen for skoleklasser fra Evje og Hornnes ungdomsskole. Det stilte opp en hel rekke av politikere, militære m.fl. og talte varmt for at norsk ungdom skulle bli interessert i å delta i de internasjonale styrker for å sikre vår framtid.

Etter møtet henvendte jeg meg til en av deltagerne – en tidligere oberstløyntnant på Evjemoen – og spurte han hvordan kronene fordelte seg til militær- og sivil innsats. Det visste han ikke. Men nå kommer Vårt Land nett den 19.07.10 med interessante opplysninger:
De allierte i Afghanistan har brukt ni ganger så mye penger på militæret enn på gjenoppbygging. Over 2.000 milliarder kroner har gått til krutt og kuler. Det viser beregninger som den danske avisen Politiken har foretatt på bakgrunn av opplysninger fra forsvarsdepartement til Danmark, Tyskland, Storbritannia og US.  De allierte landene har til sammen brukt over 2.000 milliarder kroner på krutt, kuler og soldater i den ni år lange krigen.
Beløpet er ni ganger så stort som det beløpet verden har brukt på utviklingshjelp til Afghanistan i samme periode, skriver Politiken.” Så forsetter de: ”De enorme militærutgiftene gir mening hvis de bidrar til å skape en ramme som gjør det mulig å bruke utviklingshjelpen riktig. Men til tross for den massive, militære innsatsen vi har sett, er de politiske framskrittene utrolig små, sier utviklingsekspert Richard Gowan fra European Council on Foreign Relations (ECFR) i London til avisen.”

I tillegg til dette nevnes det at korrupsjonen er en betydelig ødeleggende kraft for at de store summene skal gi effekt.

Når man leser den slags, undres man på hva norsk ungdom har å gjøre i internasjonale styrker som med så stor innsats for fred - ikke makter å skape denne freden. Har det noe å gjøre med at den slags folk som skal skape freden, egentlig ikke forstår de grunnleggende ting som må ordnes i et samfunn for befolkningen for at det skal skapes overskudd, velstand og fred.

Bildene fra disse områdene forteller at naturen er mer eller mindre rasert og roper på en skikkelig gjenreisning så landet får mat, råstoffer og miljø med rikelig nedbør. Bildene vitner om det samme som en ser i en rekke land med store uroligheter: total avskoging og et ustabilt klima og liten livsproduksjon som må til for å bære livene til befolkningen og alle deres institusjoner når den internasjonale støtte trekkes tilbake.

Selvsagt er det de grunnleggende elementer av religion som skaper en kultur som langt på vei er naturødeleggende og livstruende. Jeg har sett det i flere u-land. Men uansett må en – om en vil prøve å sette folket på rett kurs til å hjelpe seg selv – gjøre noe med denne grunnleggende forvaltningen av naturressursene og få folket til å sette arbeidskraften inn på dette. Hvis ikke det lykkes – vil folket over tid vende seg til fienden og søke hjelp og fremtid der, og da er norsk og alliertes innsats av liv og penger bortkastet. Før eller siden vil de bli drevet ut - og Afghanistan igjen bli et springbrett og oppmarsjområde for aggresjon mot resten av verden fra Allah-krigerne som Koranen sier de skal erobre.