Norgesgruppens leder Leiro: matprisene opp og kanskje tomme hyller

 

 

Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.12.10

 

Flere meldinger den senere tid forteller at det en rekke fagfolk på naturressurser og landbruk har hevdet lenge – nå er under oppseiling.

 

Først siterer vi Sverre Leiro som er konsernsjef for Norgesgruppen – den største matvarekjeden i Norge – og en mann som nok følger markedet nasjonalt og internasjonalt nøye. Han uttaler at ”det kommer til å bli enorm konkurranse om enkelte råvarer,-”.  Videre: ”mener han at høyere matpriser er bare forbokstavene på hva nordmenn må belage seg på i årene som kommer.” Endelig sier han: ”at det kan bli mangel på enkelte varer som korn, olje, bær og grønnsaker i norske butikker i kommende år.” Professor Gjølberg i landbruksøkonomi på UMB, Ås fortsetter å berolige – og synes å se saken kun fra en snever pengeside – som selvsagt ikke er realistisk, når maten dreier seg om noe helt annet enn bønder og naturressurser. Alle tegn som vi har fulgt med i i mange år, tyder på at det er Leiro som har oversikten – samt den dyktige landbruksbyråkraten jeg nevner under.

 

Årsaken er det Oxfam nylig påpekte: de enorme miljøkatastrofene av flom og tørke – som mange mener skyldes forurensning – mens få setter fokus på det som antagelig er hovedkilden både til flom, tørke og temperaturhevning, nemlig avskogingen av store deler av verden.

 

En meget dyktig og høytstående tjenestemann i landbruket – nå pensjonist – uttalte for ikke lenge siden til en Bondelagsleder: ”Eg er så gamal at eg vonar eg ikkje vil opplevde det, men dokk har stelt dokk slik at de kjem til å oppleve sult.”

 

Flere og flere her på ”berget” begynner nå å våkne for problemene omkring matsikkerhet, men det er fremdeles på pratestadiet, og tiden begynner å bli knapp til å få gjort noe med en bondestand som nå er nede på ca 45 000 (altså voldsom kompetansetapping), en avgang på rundt 4 000 bruk pr år, nedlagte kornlagre, utmarksbeitene mer og mer overtatt av rovdyrene, fortsatt sterk nedbygging av vår beste jord, en selvforsyning på 35-40 % og fortsatt en kraftig sentralisering både av produksjon og foredling.

 

Ute i verden sier FN at ”de frykter matopprør”. Matprisene øker til nivået de lå på under den globale matkrisen i 2008.”  

FAO regnet med at produksjonen ble høyere enn den ble og at prisene ville falle. Nå har det gått kraftig motsatt. Nå lyder overskrifter: ”Verdens matproduksjon er verre enn antatt” i Nationen med referanse til FAO som har bommet grovt på anslagene. De trodde på en global økning på 1,2 % av kornproduksjonen – men nå minker den med 2 %. Klima, vær og nå kornrust reduserer avlingene kraftig. Hveten med 10 %, mais med 12 % - bare ris øker med 6 %. Kornlagrene tappes kraftig og minker med 7 % neste år, særlig går det ned med bygg, hele 35 %. De snakker om det ”store sjokk i 2011”.

 

Vi har igjen og igjen – inntil det kjedsommelige - advart mot den situasjonen den norske stat arbeider seg inn i med hensyn til matsikkerhet for det norske folk. Kraftig reduksjon av bønder og kompetanse, arealer, avkastning fra utmarka p.g.a. rovdyr og manglende kornlager. Siden staten ikke viser ansvar – har vi i NKA laget en egen brosjyre for å bygge opp matlager hjemme. (Kr 5,- + frakt) Har du bil- og brannforsikring – ville det være rart ikke å skaffe seg matforsikring også.

Bare mail: akf-evje@online.no så sender vi.