Netanjahu i Washington og Israel på alles lepper !

 

Tekstboks: Relatert stoff:
Hatikva - Håpet, Israel er ikke alene!
Profetordet om Midt-Østen, I og II
Araberne har erklært krig
Lydfil: Hatikva choral

 

En topptung israelsk delegasjon var 24. Mars 2010 i Washington der bl.a. Israels nybygging

i sin hovedstad Jerusalem var topptemaet. Obama og hans administrasjon ønsker ikke slik

bygging.

Jødenes nasjonalsang, “Håpet”, lyder slik i to av versene:
1. So long as within our breasts, The Jewish heart beats true, So long as still toward the east,

To Zion looks the Jew. 2. Our hopes are not yet lost, Two thousand years we cherished them,

To live as a free people in our land, Land of Zion and Jerusalem.”

 

Under ser du hva som er Veikartet til Fred!

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 24.03.10 (Første gang publisert 25.07.06)

 

 

Herrens Ord er enkelt og like frem så selv dårer ikke skal fare vill (Esaias 35, 8), og les bare hva Jesus sa om sin død, oppstandelse og himmelfart, men som også er et prinsipp vedrørende forståelsen av profetiene bl.a. om Israel og verdens nasjoner: ”Og nå har jeg sagt dere det før det skjer, for at dere skal tro når det Skjer.” (Johannes Evangeliet 14, 29) Profetiene skal også virke ”til oppbyggelse og formaning og trøst.” – 1. Korinterbrev 14, 3)

 

Under følger noen få linjer fra Bibelen om Israel og dets kobling til himmelen og jordens Skaper:

 

I Sakarias kapittel 12, 1-3 leser vi:

”Dette utsagn er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre: 2 Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål* for alle folkene rundt omkring; også over Juda skal det gå ut når Jerusalem blir kringsatt. 3 Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre sig selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle sig mot det.

 

I Sakarias 14, 16-18 leser vi videre:

”Og alle de som blir igjen av alle de hedningefolk som angrep Jerusalem, skal år etter år dra op for å tilbede Kongen, Herren, hærskarenes Gud, og for å delta i løvsalenes fest. 17 Men om noen av jordens folk ikke drar op til Jerusalem for å tilbede Kongen, Herren, hærskarenes Gud, så skal det ikke komme regn hos dem; 18 om Egyptens folk ikke drar op og ikke møter frem, da skal det ikke komme regn hos dem heller; den samme plage skal ramme dem som Herren lar ramme de hedningefolk som ikke drar op for å delta i løvsalenes fest.”

 

Sakarias 8, 22-23 lyder slik:

”Og mange folkeslag og tallrike hedningefolk skal komme for å søke Herren, hærskarenes Gud, i Jerusalem og for å bønnfalle Herren. 23 Så sier Herren, hærskarenes Gud: I de dager skal det skje at ti menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i en jødisk manns kappefald og si: Vi vil gå med eder; for vi har hørt at Gud er med eder.”

 

Salme 122, 6:

6 Bed om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg!

 

Johannes Åpenbaring 22, 12-13 og 16

Se, jeg kommer snart, og min lønn er med mig, til å gi enhver igjen etter som hans gjerning er. 13 Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første og den siste. (…) 16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne dette for eder om menighetene; jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.

 

Og til slutt en oversikt, fra 1. Mosebok 12, 1-3:

”Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det land som jeg vil vise deg! 2 Og jeg vil gjøre deg til et stort folk; jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse! 3 Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne; og i deg skal alle jordens slekter velsignes.”

 

 

For den som videre ønsker å holde seg informert om Midt-Østen krisen, kan bl.a. følgende kilder brukes:

Bibelen (Bibelselskapets utgave, 1930)

www.karmel.net (Karmel Israel-Nytt)

www.israelnationalnews.com (Israel National News)