”Nei, takk. Det ble så lite brorskap av det!”

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.06.10

 

Kirken sa:

”Frihet i sjelen, likhet for Gud og brorskap mellom mennesker”

 

Revolusjonens barn i Frankrike i 1789 stjal kirkens ord og dyrket den menneskelige fornuft, den ”formørkede forstand.” og sa:

”Frihet, likhet og brorskap” og det noe helt annet.

 

Og likhet fikk vi mellom kjønnene, religionene osv osv – mens Gud hadde skapt i mangfold og ulikhet og likeverd mellom mann og kvinne. Men frihet og brorskap uten Gud – fikk de ikke til, snarere tvert imot. De mistet og vi mister friheten – for den er det bare SANNHETEN som kan gi oss.

 

Og brorskap ble det heller ikke noe av i deres ”solidaritet”, som stammer fra latin og betyr samhold mellom likesinnede. De andre blir holdt utenfor ”brorskapet” deres. Og nestekjærlighet de påstod dette hadde noe å gjøre med – kunne en bare skyte en hvit pil etter – ettersom den kollektive egoisme overtok også andres barn og penger. Les ”Kamerat Napoleon” av George Orwell.

 

Fru, stasminister Thatcher ble innbudt til feiringen av 200 års jubileum for den franske revolusjon av den daværende franske president Francois Mitterand – men svarte ”Nei, takk – det ble så lite brorskap av det.” Helt korrekt – det ble blodbad av det og ikke som i England - en fredlig utvikling - hvor Bibelen fikk gjøre sin gode gjerning fra ca 1600-tallet.

Da ble det ”brorskap” da – ja se det brorskapet det forjetter, synger Lina Sandell. Og det er sant. Det ser vi over hele verden hvor Bibelen og evangeliet får slippe til. For ”Vår formørkede forstand, kan jo ikke sannhet kjenne, uten din den gode ånd, vil sitt lys i oss opptenne. Godt å tenke, tale gjøre, Dertil må din Ånd oss føre.”