Nattverd: usyret brød – med syret kalk?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 15.10.10

 

Jesus innstiftet nattverden i forbindelse med feiringen av utgangen av Egypt og med påskelammet. Det var den usyrede brøds høytid.  Det står klart og tydelig at i kalken var ”vintreets frukt”. Dette ga han sine venner med ordene ”dette er mitt legeme, dette er mitt blod.” Men en stor del av presteskapet fastholder at det skal være alkohol i kalken.

Den siste jeg så hevdet dette, var Børre Knudsen i Aftenposten i et stort intervju hvor han sa han ikke hadde søkt prestestilling på Vestlandet fordi de ikke ville har alkohol i nattverdvinen – og han ville tydeligvis ikke være med der man ikke var bibeltro og hadde alkohol i den! Og han er ikke alene om dette synet. En husker godt Leiv Aalen som uttalte til Vårt Land for mange år siden at om en nattverdsgjest ikke tålte alkoholen i kalken, så fikk han la den gå seg forbi!

 

Det er en forunderlig tanke som har bitt seg fast i mange prester.

For det første taler ikke Bibelen om vin men om ”vintreets frukt”.

For det andre ble nattverden innstiftet i påsken da alle hus skal sopes rene for gjærsoppen som altså er opphavet til at frukten og dens saft gjærer til alkohol.

For det tredje skal nattverdbrødet være usyret – altså laget til uten gjærsoppen – som våre nattverdbrød er den dag i dag.

For det fjerde er det da mer enn merkelig at man skal fylle kalken – som er Jesu blod – med gjæret fruktsaft – altså med alkohol – når man skal ha et rengjort hus for gjærsopp og nattverdbrødet heller ikke skal være laget med den. Så skal man likevel drikke gjærsoppens gjæringsprodukt.

På godt norsk: Dette henger ikke på greip.

 

Så kommer alle de andre allergiske reaksjoner for de som har blitt alkoholikere – men er blitt fri fra det. Jeg kjenner flere som overhode ikke tåler den minste duft av alkohol før de tenner.

Da er det ekstra underlig det drabelige forsvaret som bibelskolelærer Karl-Johan Kjøde kjører frem i Dagen 21. august 2010 gjengitt i Fast Grunn nå.

Han fremholder at ”alt av Guds skaperverk i utgangspunktet var noe godt”, og følger opp med flere bibelsitater som synes heller merkelige som belegg for at ikke noe er urent og skadelig – heller ikke alkoholen bortsett fra ”fyll” som er feil.

Nå er det litt uklart om hva han mener med ”i utgangspunktet var noe godt”. Det er rett når det gjelder før syndefallet, men det er ikke rett for tiden etter. Det er masse dyr man ikke bør ete. Å drive god hygiene mot bakterier, virus etc. som kan være høyst skadelige – er meget viktig ikke som en frelsessak, men for å ta vare på legemet, tempelet for Den Hellige Ånd. Og gjærsoppen kan nok skape allergier ved langvarig og uheldig bruk. Vi har også problemer med hvetekornets gluten hvor en rekke av dens proteiner er ypperlige for bakerkvaliteten, men feil sammensatt antakelig er årsaken til at mange utvikler allergier. Kjøde mangler en god del helhetssyn og biologi i sine refleksjoner – i motsetning til Bibelen som sier mye om gode helseforskrifter.

 

Like merkelig er at han skriver: ”at han (Jesus) nøt både det ene og det andre i løpet av sitt virke ettersom han gjorde seg fortjent til ryktet som ”storeter og vindrikker”. Merkelig at noen kan si at det uten videre er sant og at han ”gjorde seg fortjent til ryktet” – som hans motstandere satte ut for kanskje å skade Jesus. Jesus var ingen fråtser!

 

Så kommer en enda merkeligere påstand om ”solidaritetstanken” som Kjøde mener seg å ha fra Romerbrevet14, 21. Det skal liksom dreie seg om at man av hensyn til sin neste ikke må ta til seg noe som frister en svak bror. Han bruker ordet at noen ”terper” på dette mot alkoholen og konkluderer: ”Er det dermed sagt at man plikter å avstå hele tiden? Nei, Jesus gjorde ikke det, han er jo selve solidaritetsbegrepet personifisert.”

Det har dessverre gått mange kristne og tydeligvis Kjøde forbi hva solidaritet betyr. Av latin kommer det, og sosialistenes ord er det og betyr ”samhold mellom likesinnede/stilte” – og går igjen i deres klassekamp – mens kristen nestekjærlighet er noe helt annet. Den elsker også sine fiender og elsker selvsagt sin svake bror slik at han mer en gjerne vil ”avstå hele tiden” for å redde et medmenneske for evigheten etter den korte tid her på jorden hvor man aldeles ikke trenger alkoholen av andre grunner enn de rent medisinske som også Paulus snakker om for fordøyelsesbesvær o.a. 

 

Dette monomane forsvaret for alkoholen er et tidstypisk fenomen på tidsånden som er opptatt av alt som kan stimulere lystene på de fleste plan og måter – og som all erfaring viser fører til enorme katastrofer både for den enkelte og samfunnet. Bare les i F.G. hva William Booth sier. Som Frelserarmeens grunnlegger hadde han sett det meste av alkoholens forbannelser.