NRK: Heller gå under - enn la seg ydmyke og gi seg

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 26.05.10

 

NRK arbeider ufortrødent videre med rivning av vår gamle evangelisk-lutherske og bibelske lære – og videreutvikling av det multikulturelle og multireligiøse samfunn. De er en del av maktens og tidsåndens arbeid i Norge i dag. Programmene Mytekalenderen og Verdibørsen og Under samme himmel – synes spesielt å ha det som sitt hovedprosjekt.

I Verdibørsen den 22.05.10 signaliserer de videre tema for de kommende Verdibørser. For øvrig er navnet Verdibørsen ganske betegnende – hvor alt av verdier er omsettelig for penger. Nå skal de i gang med kirken og Jorden er flat og kreasjonisme og fundamentalisme. De skjønner selvsagt at dette er den store kamparena som kan få bibeltroskapen og Bibelens visdom og tanker på plass igjen i vårt folk, og det er farlig det!

De synes heller å ville gå under - enn å ydmyke seg og gi seg for Sannheten i Bibelen.

 

Det er noe som følger den onde natur – det er hovmodet og selvbestemmelse inntil døden.

Slik forholder en seg overfor evangeliet – frelsen aldeles gratis for Jesu skyld. I stedet for å kapitulere – la hjertet sønderbrytes og kaste på Han alt som tynger – minner de fleste mer om mannen som ligger i det frådende hav og gir seg til å vurdere redningsbøyen og til slutt sier nei takk! Slik forholder en seg overfor det som ofte blir konsekvensen av å si nei til evangeliet Den eneste redning for tid og evighet. Dette som ikke oppkom i noe menneskehjerte og ikke finnes i noen andre religioner. Dette at Gud i sin ufattelige kjærlighet ofrer Sin eneste og rettferdige for hele verdens syndebyrde. Den er stor! I stedet flykter man inn i rusen som døyver det verste av meningsløshet og livstomhet inntil en ikke kan snu. En er blitt slave.

 

Carl Fr. Wisløff fortalte en gang om en mann som kom til legen og hadde problemer med øynene og synet. Han hadde brukt så mye alkohol at øynene begynte å svikte. Legen sa til han: Du må slutte å drikke ellers blir du blind. Mannen tenkte seg om en stund, så kom det. Da får heller øya gå! Det synes å kunne skje både med den enkelte og hele nasjoner.

 

Nå er vårt norske sam-funn – vi som skulle holde sammen i Norge på Sannhets grunn - under total oppløsning fra et riktig Gudsliv og et normalt kjønnsliv, til familien, inn i menighet og samfunn – på grunn av at skaperteologien totalt svikter. Men gi seg? Ikke tale om! Selvsagt vil man ikke gi seg - de som har bygd opp denne elendighet av selvdestruksjon på ideologiske tankebygninger – som de, om de hadde vært seende – hadde forstått at bar frukter som var dødelig giftige. Men nei takk! Vi samles på Valen – til felles dødsdans – som jødene rundt gullkalven. Moses og Loven – hvor var det blitt av han med tavlene – nei la oss stå opp og ete og danse og være glade rundt avguder og gullet. Og så gikk det galt igjen og igjen, helt til det gikk forferdelig galt som Moses hadde fortalt dem at det ville gå om de ville være som alle andre folk og ikke være Guds folk og gjøre Hans gjerninger.

 

På dypet i vår nasjonale katastrofe ligger nettopp ulydighet og bortforklaring av de første kp i 1. Mosebok som taler tydelig og klart om SKAPELSEN. Hvordan Gud gjorde det og hva Hans vilje med skaperverkets liv var og skal være om man skal få liv, bærekraft og evig salighet. Romerbrevet kp. 1 sier rett ut at Gud kan erkjennes i skaperverket – så man er uten unnskyldning med sine mange bortforklaringer. Frelsen er fullbyrdet i Nytestamentet.

 

Allerede oppi den store gjenkristningen av Norge som startet med Hans N. Hauge – så setter Satan inn med sitt redskap, den frafalne jøden, Georg Brandes, fra Danmark. Han kom brennheit av gresk filosofi og darwinisme til Norge. Han ble avvist av de ortodokse teologene Gisle Johnson og Caspari på det teologiske fakultet – men de store forfatterne åpnet seg for han og drog ungdommen med seg. Og så var undergravingen av selve hovedspørsmålet i troen i gang med angrep på: Om det overhode finnes en Gud. Dette har vi sitert Ivar Welle, Oskar Handeland og H. Koth på flere ganger. Søk i Norges Kommentar Avis på de navnene, og du finner hva de har sagt.

Særlig opplysende er den nylig utlagte artikkelen med sitater av Huxley og Darwin: Hvis utgangspunktet . . . . ; hvis l. Mosebok var feil? (14.05.10)

 

Kristenfolket ga etter i denne striden og sopte konflikten under teppet – men det fikk sin virkning som er katastrofen innen liv og samliv i dag – hvor Skaperen er avsatt og Hans vilje ikke er med i opplegget for folket eller lovgivere. Ikke en gang prof. Danbolts foredrag på Geilomøtet 12. januar 1978 om ”det nye kjønnsrollemønster”, hørte man etter. Nå har vi det her.

 

Og nå fortsetter de jeg nevnte innledningsvis sin gjerning med angrep på denne sunne og sanne lære, kraftig religionsblanding og angrep på de som vil vende tilbake til å ta den hele Skrift på alvor. Det ble altså nevnt noe om kirken og ”flat jord” som er det rene tøv. Vi har en glimrende artikkel om dette i Lys, skrevet av adjunkt Jostein Andreassen, Søgne.

Kreasjonisme og fundamentalisme skulle også drøftes på ”Verdibørsen” – og da kan man på forhånd tenke seg hva det blir til – usaklig NRK-propaganda mot vårt gamle velprøvede og bærekraftige evangelisk-lutherske fundament! Og ”Under samme himmel” er en synkretisme av en typisk hedensk verden.