NEI til EU, men mot norsk Grunnlov?

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 14.06.10

Europeisk politikk om dagen velter nye nordmenn over på et Nei til EU standpunktet, nå med omkring 60-70 % i følge nye meningsmålinger. Et EU med betydelig korrupsjon, sterkt katolsk preget og med et jag etter mammon. Det var dette vår norske Grunnlov bl.a. tok et kraftig oppgjør med i sin verdiparagraf – den som restaurerte norsk lovgivning helt fra kristningen av Norge. § 2 baserer seg på luthersk teologi og vil ikke ha noe med den ånden vi fikk og får fra det katolsk-facistiske Europa. Norges nasjonalsang bærer også Grunnlovens Ånd i seg og nevner konkret Roma!

For omkring 5 år siden skrev jeg til medlemsorganisasjonen Nei til EU at jeg meldte meg ut etter å ha vært medlem der i lang tid. Begrunnelsen min for og evt. melde meg inn igjen var at de da måtte stå opp for Norges Grunnlov selvsagt inklusive selve verdiparagrafen § 2, hvilket de til tider aktivt motarbeider. Grunnloven er rett av første rang og konstituerer all annen norsk lovgivning! Vil man ikke støtte Grunnloven vil man havne på det samme sted som EU nå igjen havner. Det blir ikke fortsatt fred i Europa og verden når man hiver ut Fredsfyrsten fra lovverket, vi merker det også allerede her i Norge i hjem og samfunn. Og Europa vakler igjen, selvforskylt og vi steller oss svært klandreverdig også her hjemme på berget (ikke forsvar, ikke matvarelagre etc) – vi lever i nuet og nyter det på en måte.

Så gjenstår det da å se om ikke historien innhenter Norge atter en gang. Når vi nå, tverrpolitisk, har bebudet å hive ut Grunnlovens § 2s innhold ”den evangelisk-lutherske” som fundament for vår nasjon og skal inn med bl.a. ”humanisme” som begrep – vet vi at dette går forferdelig galt. Humanismen bygger på menneskets ego og det vet vi hvor fører. Schleiermacher sa en gang at humanitet uten divinitet (noe guddommelig) er bestialitet. Og humanismen, som ideologi, er noe av det dypeste mørke du kan tenke deg. Med sitt hovmod (overmotet – hybris) skapte det Syndefallet i Edens hage og det har skapt krig på krig og inspirerte også Adolf Hitler (et eksempel for raskt å få perspektiv på hva humanisme er) og flere despoter med til sine ødeleggelser. Den destruktive rasebiologien har sitt opphav i humanismen osv. Denne ismen er det som nå ødelegger for fote og tvinger inn tanker om aktiv dødshjelp, dårlig pleie av eldre - den generasjon som lite tenkte på seg selv og skapte barnerike familier og oppdro dem til fordel for hele landet!

Er det her organisasjonen Nei til EU ønsker seg med ikke støtte Norges Grunnlovs fundament? Vil de fjerne Grunnloven som konstituerer Norge og folket i en nasjon? Vi så noen av disse uhyrlige kreftene  - som vil destabilisere nasjonen - spille nokså fritt i en kort periode på midten av 80-tallet – da voks det frem en støtte til bruk av det tyske billedbladet Stern i norsk grunnskole – som hadde en konform nasjonal-sosialist, Henry Nannen som redaktør. De fleste nasjonale media, hele norsk lektor- og lærerlag støttet bruken av Stern i norsk grunnskole. Men så en kveld rullet historien om Hitlers falske dagbøker (i regi av Stern for delvis å hvitevaske Hitler) over skjermene i TV2 og hele bunnen falt ut av denne ensrettingen av norske skolebarn… Men de samme kreftene fortsetter og fortsetter sine ødeleggelser helt til de står til halsen i møkk og har dradd med seg en hel nasjon i fallet.
Våre barn fortjener ikke at foreldregenerasjonen nå aktivt fjerner deres mulighet til en velsignet fremtid i fred og frihet. Slik er tingenes tilstand og du og jeg kan gjøre noe for at Norge ikke igjen går inn i mørket. Norden ble det fredlige hjørnet av Europa – nå hisses det til uroligheter igjen.
Det siste har vi store og mektige vitnesbyrd om i Norden som rundt 1800 da Norden hadde en rekke store og blodige slagmarker – men som ble kalt ”det fredelige hjørne av Europa” ettersom Guds fred nådde hjertene gjennom de store vekkelsene og derigjennom voks Grunnloven av 1814 frem.