Merkelig ulve-logikk, Tønnesen?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 26.11.10


I Fædrelandsvennen 23.11.10 har ulveforsker Morten Tønnesen er merkelig tese til inntekt for ulven. Han sier følgende: ”Egentlig er det store flertall av befolkningen tilhenger av ulv i norsk natur, bare den ikke er ”hos oss”. Logisk betyr da det at ingen er for ulv når den kommer til ”oss”. At flertallet skulle være for ulv hos ”naboen” er i beste fall tøv, i verste fall ren egoisme.

 

Forskeren er fra Åmli – og siden han driver med ulv som spesiale kan han ikke være ukjent med at der for få år siden rev èn ulv i hjel 320 lam og 70 sauer på relativt kort tid. Heia så ut som et slaktehus. En som drakk av vannet ble så forgifte at han måtte rett på sykehus og deretter satte kommunen opp plakater med advarsler mot å drikke av ”friske” fjellbekker.

I Åmli er det ingen store besetninger av sau – og aldeles ikke på Dølemo – og absolutt ikke besetninger med en slik inntjening at de kan gjetes sommeren igjennom. Jeg var selv oppe og holdt et foredrag mot rovdyrkreftene i Sauelaget etterpå. Hva tror forskeren at en må betale for døgnkontinuerlig gjeting, med arbeidsgiveravgift etc. etc.? Hvem vil gjøre jobben og hvem vil kjøpe til den pris bøndene da måtte ha?

 

Når han driver med forskning i Estland kan han vel heller ikke unngå å vite at stammen der og i Russland er på rundt 70 000 ulv og overhode ikke utryddingstruet. Denne ulvetypen er det som har innvandret og etablert seg i Norden. Den er mye større og med fremmede gener. Uppsala Universitet har påvist det. Norge har vært ulvefritt i ca 150 år og har ingen plikt etter Bernkonvensjonen til å ta inn ulv med fremmede gener – noe man er imot for alle andre inntrengende dyrearter.

Hvordan ulveforskerne mener det skal gå med ca 50 % av rødlisteartene som befinner seg i beitelandskapet – og de 13 % av vårt beste kjøtt når sauen forsvinner – synes de ikke å ofre en tanke. Både farlig og ulogisk etter min mening.

 

I det hele virker mye av den økologiske forskning minst like ideologisk politisert som likestillings-forskning som Harald Eia så godt avslørte i ”Hjernevask”. Den synes å ha mistet bakkekontakten med helhet og sammenheng – altså naturforvaltning og godt bondevett.

 

Forskeren er også uroet over økologien: La meg da minne om hva økologi betyr. Det har felles ordrot med øko-nomi av gresk euccos – som betyr hus. Logi er læren – altså læren om huset. Øko-nomi – og -nomi som kommer av nemeini (om jeg staver det rett) som betyr forvaltning. Konklusjon: økologi og økonomi betyr hus-forvaltning som altså mennesket skal gjøre så huset blir levelig og ikke drive en ekspertenes særforvaltning. De eksperter som ofte ikke ”tar feil i den minste detalj, på sin ville flukt uti de store villfarelser.” h. r. adv. A. Nordhus.