Menneskeretter uten Gud – en umulighet!

 
 

 


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 04.08.10

 

Hva er et menneske?

Ja, det er det store spørsmål i relasjon til om hva slags plikter og rettigheter et menneske bør og skal ha og dermed de samfunn vi bygger opp for frihet og fred.

Går man naturvitenskapelig til verks og analyserer mennesket, så finner en raskt ut at det består av litt over 70 % vann og resten humus og noe mineraler når det er ferdig formoldet. Human kommer jo av humus – altså: mold. Det understrekes av Bibelen når den sier at ”av jord er du kommet, til jord skal du bli,-” Men fra ismene og ideologiene lyder ikke: ”av jord skal du gjenoppstå.” Og den logiske slutning ut av dette er selvsagt at vann, mold og mineraler har da ingen menneskeretter og plikter.

 

Man kan ta diverse andre tankebygninger og innfallsvinkler – avguderier, ideologier og ismer og det de sier om mennesket – men man kommer akkurat like langt i å slå fast at mennesket ikke har noen verdi i seg selv som skulle gi dem rett til noen menneskeretter over hode. Og konsekvensen av dette syn ser man jo spre seg som en pest i våre vestlige sivilisasjoner. Mennesket har ikke lenger noen verdi uten en ren nytteverdi så lenge den varer: bruk og kast.

 

Det neste store spørsmål blir da: Eksisterer Bibelens Gud – er Han overhode til, Han som begrunner menneskets verdi, plikter og retter? Det sier naturvitenskapen, ideologiene o.a. stort sett nei til – med alle de konsekvenser det får for synet på mennesket og konsekvenser for samfunns-utviklingen i de land hvor det blir lagt til grunn for politikken.

Det spørsmålet har vi i Norges Kommentar Avis behandlet relativt grundig i flere artikler. Du kan også lese om det i heftet fra AKFs seminar om utviklingslæren kontra kreasjonisme, hvor vi i tråd med Romerbrevet 1 konkluderer med at når man fornekter at Gud er til, er man uten unnskyldning, for naturen, profetiene og mye annet vitner klart og tydelig om at Han er til.

 

Tar man for seg utviklingen og behandlingen av mennesket fra foster til gammel og døende i store deler av verden – ikke minst Vesten i dag – ser man fort hvor mye mennesket og menneskerettene er verdt når man har kuttet ut Gud som sier at mennesket er mer verdt enn hele verden og trekker konsekvensene av dette rette syn på mennesket.

 

Menneskerettene er oppstått på kristen grunn etter diverse avgrunner som verden var blitt styrtet ut i, gjennom store og brutale verdenskriger og ikke minst Holocaust hvor man behandlet mennesket ut fra en ren naturalistisk tankegang bestående av slike stoffer som en kunne bruke til økonomisk fremgang – før en sendte restene i tilintetgjørelsesovnene i Tyskland og Polen.

 

Kutter man Gud ut og all den tenkningen som stammer fra Bibelen om menneskets verd i Gud, Gud som livets skaper og Herre, reglene for samliv og forvaltning osv, osv., da er det ikke lenge vi har den kulturen som hadde slik bærekraft av styrke og trygghet for livene våre som den sanne bibelske sivilisasjon ga oss.

 

Derfor finnes det bare en vei for å redde oss fra den sikre undergang: ”Norge tilbake til evangelisk-luthersk Grunnlovsgrunn”. Fornekter du dette og forsetter å gi makten til de tankebygninger og politiske partier som raserer dette grunnlaget – har du deg selv å takke for at du mister menneskerettene og alt som oppstod på kristen grunn. (Du kan lese dem ved å klikke deg inn på høyre stolpe i Norges Kommentar Avis.) Du kan fastholde dem ved å gjøre menneskets første plikt: Frykte og elske Gud over alle ting og ta Hans Ord på alvor så Han får skape det i deg som kan ta vare på livet og samfunnet vårt for tiden og deg og dine for evigheten.