Likestilling, Agderforskning og ny runde!

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 22.11.10

 

Likestilling på Agder er et stadig tilbakevendende og interessant tema. Radikalismen ergrer seg grønn – for ikke å si ”rød-grønn”, over at de ikke kan få damene på Agder mer aggressivt med på LIKESTILLINGS-kampen. Kjønnsklassekampen som forandrer alt og skaffer oss det ”nye kjønnsrollemønster” med oppløste hjem, homofili, ny ekteskapslov og far sakte men sikkert skviset ut av hjemmet – og til slutt omgjort til en ”sedcelle” som en feminist så vakkert uttrykte det.

Nå er de på ferde igjen tydelig alarmert av fru Vestly – en ressurssterk dame som byr dem skikkelig kamp – samt unge damer på Flekkerøya som heller vil ta seg av hjem, mann og barn! Forferdelig for de røde som vil ha kjønn, religion, arbeidsoppgaver – you name it – likt, om det er skapt aldri så u-likt! Nå har de ”vitenskaplige” fått 10 millioner til ”forskning” til å forandre Agderfolket med. Kari Henriksen vil jo endatil ”rykke dette opp med rot”, så ille synes hun våre kristne holdninger var og er.

 

Undertegnede gikk kraftig ut mot Likestillingsloven og en rekke andre familielover i 1978-79 – vel fundert bl.a. på prof. Danbolts fordrag om Likestillingsloven – og nådde faktisk den ”heder” å bli uthengt i en av Agderforsknings ”vitenskapelige” rapporter. Et tykt kompendium fra ca midten av nittiårene på 124 A4 sider het det: ”SØRLANDSBILDER – Tre scenarier for Sørlandet” Jon P. Knudsen, Agderforskning.  Dette fantastiske verk skriver på s. 113 scenario nr 3: ”Med basis i lokallag av Husmorforbundet, kristenfolket og en spontan folkebevegelse ”Slå ring om familien”, ble Sosialdepartementets retningslinjer for barneomsorg boikottet i landsdelen. Barneomsorgen fortsatte på Sørlandet hovedsakelig i sporene fra 80-tallet. Dette var særlig utpreget i ”flankekommunene” og i ”de indre bygder””. (Der bor jo undertegnede, og på Evje i Bondekvinnelags årsmøte for tillitskvinnene på Agder begynte mitt foredrag ”Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover” som fikk så stor nasjonal spredning – ikke minst på Agder. Min merk.) Og senariet fortsetter: ”Barneombudet tok i en lengre artikkel i Fædrelandsvennen (14.09.95) bladet fra munnen: ”Det gjelder nå våre barns fremtid. Vi har ingen tid å miste. De politikere som ikke ser alvoret i situasjonen, utstyrer seg med trefot foran det viktigste løp de noen gang vil stå overfor. Her må hensynet til barnas ve og vel komme foran gårsdagens verdinormer og myter om den lykkelige familien.”

”Til dette svarte Jørgen Høgetveit i en kommentar 17.08.95 at trefot hadde folk på Sørlandet brukt før. Og tok han ikke feil, hadde en viss Reinert engang reddet seg og sine fra døden nettopp ved å aktivisere trefoten. Slik han så det, sto det også nå om liv og død, og kunne han berge liv og framtid for folk på Sørlandet med trefoten på, ville han heller det enn å løpe fullt førlig med barneombudet mot nasjonens undergang.”

Litt av en forskning, spør du meg. Ligner mer på det som sir W. Churchill omtalte som ”forkvaklet vitenskap”. Nå er Agderforskning på banen igjen i angrep på kristne menn og de stakkars kvinnene på Agder. De vil oss bare vel, må vite! Vi tror dem ikke. Vi vet på hvem vi tror og hva vi tror!

 

Selvfølgelig var senariet deres rent oppspinn – for det hører jo hjemme i et tenkt utviklingsbilde – scenario – men det sier atskillig om hva en offentlig finansiert institusjon som Agderforskning kan tillate seg i sin – etter min mening – klart uttalte politiske kamp for det grunnleggende sosialistiske prinsipp: likestilling, les Skaperopprør. Jon P. Knudsen var jo også en tid politisk redaktør i Fædrelandsvennen under sjefsredaktør Hoven. Den berømmelige avis som i STERN-striden (tidlig 80tallet) endte opp med å ha skrevet side opp og side ned om Europas største ukeblad redigert av en konform nazist: Henry Nannen og verdens største mediaskandale med trykking av Hitlers falske dagbøker. Nok en representant for totalitære krefter altså! Noe helt annet enn røttene ned i det O. G. Ueland til Jørgen Løvland m.fl. mente - og som bygde Agder fra 1830-åra og la grunnlaget for vår gode landsdel og folkelykke.