Lys september 2010

 

 

Lys september 2010 er i det store og hele viet Norges forhold til Rom og romerkirken i historisk og nyere tid.

 

Historisk synes mye å tale for at kongeætta som brakte kristendommen til Norden kom fra Kaukasus i flukt for romerne ca. år 400 e. Kr.  -  og vikingene bekjempet dem da romerne kom ut gjennom Gibraltar og inntok landene nordover mot Danmark.

En av de siste kristningskongene i Norge - kong Sverre - omtaler nasjonalsangen vår slik: "Fra det høye Sverre talte, talte Roma midt i mot." England fordrev romermakten rundt år 400 - og ble gjenkristnet helt utenom romerkirken - fra det innerste i Middelhavet. (Historie, sir W. Churchill)

 

Men den religiøse makten fra Rom og den antireligiøse makten fra Moskva - to hovedkrefter i Europa - fortsetter sin kamp mot de protestantiske

statene ikke minst i Norden. Den kjente norske teologen Olav Valen-Sendstad sier i heftet "Moskva - Rom. 14 epistler om - - -" at mot endens tid vil

-ismen fra Moskva trenge inn i samfunnslegemet vårt - og ismen fra Rom inn i kirken - "hvilket var umulig om evangelisk luthersk kristendom

var levende i blant oss." (Altså, evangelisk luthersk kristendom, arven fra Worms innført i Danmark/Norge i 1537)

 

En annen lengre artikkel i Lys viser nåtidens økumeniske tilnærming til Rom - primært i Norge. Dessuten er det en rekke helt sentrale sitater fra ledende kristne fedre om denne saken.

 

Redaksjonen mener dette er så viktig stoff, at vi distribuerer hele LYS som pdf-fil. God lesning!   Klikk på linken: LYS 09/2010 (2,95 MB)

 

Mvh

Jørgen Høgetveit

red./sek. i Akademiet for Kristen Folkeopplysning

www.afkf.net