KrFs vei til graven

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 23.08.10 

 

Det var tidligere rektor ved Kristelig Gymnasium som skrev heftet ”Santalmisjonens vei til graven” da de ble sammenslått med Indremisjonen for noen år siden. Det er god grunn til å bruke samme tittel på det som nå foregår i Kr.F. som vil fjerne bekjennelsesparagrafen i Kristelig Folkeparti.

 

Innledningsvis kan en bare påpeke at det Eriksen og hennes komité har prestert, er elendig tenkning innenfor det verdslige regiment – som også er Guds regiment. Dessuten svikter de også de gamle fedrene som startet dette partiet på Bibelens grunn ut fra stor nød for land og folk.

 

Men hva sier så komitèforkvinnen:

”– Det vi vet, er at en bekjennende kristen ikke automatisk gir en KrF-er. Det er formålet vi må være forpliktet på, menneskeverdet, forvalteransvaret og nestekjærligheten, sier Eriksen til Vårt Land. - -  Begge er tydelig på at KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, samt at formålet er å fremme en politikk bygget på menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. – Jeg mener vi tydeliggjør K-en mer enn før med dette forslaget, sier Eriksen til Vårt Land. ” (sakset fra Norge I DAG nett)

 

For det første er dette langt fra å tydeliggjøre K-en og gjøre forpliktelsen tryggere som hun også sier et sted.  Tror hun virkelig at KrF ved ikke å forplikte sine medlemmer, og folk med tillitsverv på Bibelen og den kristne tro – vil være mer trofast mot Bibelens syn for arbeidet i det verdslige regiment? Det er en ren illusjon – når ikke en gang de som nå har fått makten klarer det.

Og ved å fjerne denne paragrafen er det selvsagt fritt fram for alle andre bare de lover å arbeide for formålet: ”menneskeverdet, forvalteransvaret og nestekjærligheten”.

Nå er det fritt fram for homofile og muslimer og alle andre mennesker som måtte ha en eller annen flik av interesse for å delta i KrF fellesskapet. Tror man virkelig at de vil fremme Bibelens syn og Guds vilje – og jeg gjentar – når ikke dagens KrFere klarer det? I Vårt Land nett sier en muslim: 

”Sultan i Islamsk råd i Norge: - Lettere for muslimer å velge KrF uten kristent troskrav Tror fjerning av beskjennelseskravet vil virke positivt på muslimer.”

Og tror man virkelig at denne hjertets trosforankring vil være i stand å følge opp Bibelen som de er i sterk opposisjon til. Han sier jo egentlig det motsatte.

Dette er en illusjon som viser at de ledende KrFere er kommet lenger i utopiatankegangen til sosialistene i sin ”Soria Moria” tenkning enn man fryktet.

 

Og videre. Hvis man virkelig mener at Bibelen skal være grunnlaget for de gode formål – hvorfor referer man da ikke til de 10 bud og dens tredje bruk for samfunnet. Hvorfor referer man ikke til Grunnloven og dens klare ord om ”evangelisk-luthersk” som basis for det menneskesyn som ga oss menneskerettene. Man skal lite kikke seg rundt i verden før en forstår at menneskerettene ikke kunne oppstå på noen annen grunn enn Bibelens. Og den praktiseres knapt andre steder enn der hvor det er rester igjen av denne bibelske grunn.

Hvorfor skriver man ikke det – men bruker populistiske løse lite forpliktende formuleringer som man kan fylle det meste i etter hvert. Og FNs menneskeretter kan fort omdefineres av den forsamlingen som nå består av over 60 % totalitære stater.

 

Så var det ”nestekjærligheten” som heller ikke har noen klar referanse – men synes mer å gå i retning av sosialistenes ”solidaritet.” Jeg tviler på at denne komiteen har anelse om hva solidaritet egentlig betyr. Slik jeg har fått definert ordet, så betyr det ”samhold mellom likestilte” – altså ikke de som er utenfor og aldeles ikke kjærlighet til mine fiender som Bibelen forskriver oss i for eks Kjærlighetens høysang i Korinterbrevet.

Denne komitéinnstillingen bør møte kraftig motstand, nedkjempes i media og nedstemt ved første korsvei – ellers blir dette de siste steg på ”vei mot graven.”