Kr.F. svikter grunnfjellet – ikke omvendt

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 04.10.10

 

En av de mange forskere som nå uttaler seg om KrF`s situasjon, taler om at ”grunnfjellet svikter KrF.” Neida, det er stikk motsatt. Det har flere av oss opplevd lenge. Det er det urbane sentrale KrF som svikter grunnfjellet – som aldeles ikke er dumme, men trofaste langt ut over det de burde være.

Med sitt takktikkeri og retorikk snakker de folk rundt – men når folket ser hva de gjør, rygger heldigvis mange tilbake – de hører ikke verken RETTENS eller bibelske tanker i det som nå skjer i KrF.

Da jeg for mange år siden skjønte hva som foregikk – fikk jeg heldigvis en kanal ut til folket via AKFs organ LYS som spres over hele landet i flere tusen eks. Senere så en jo at det gikk bare en vei med kirken, delvis organisasjonene og også med KrF. Da var tiden inne til å starte Norges Kommentar Avis med formuleringen og målsetting: ”Norge tilbake til evangelisk- luthersk Grunnlovsgrunn.”  

 

Pratet om at grunnfjellet svikter KrF, er samme tøvete pratet som da Bratteli stilte kabinettspørsmål til folket. Man kunne nesten tro at dette gjennom udemokratiske holdninger – ville munne ut i at han fant seg et annet folk. Jagland hadde noe av det samme da han ikke ville ”leke mer” om ikke folket ga han de noen og tredve prosent av stemmene. Hva slags holdninger er dette som TJENERE for folket og på Basis av Grunnloven. De er ikke herskere – om Gerhardsen sa det aldri så mye: ”Vi har makten og vi skal bruke den”. Politisk arbeid er riktignok arbeid i maktens rike, men den som skal arbeide der, er forpliktet til å tjene folket på RETTENS grunn.  Politiske vedtak og forvaltning skal skje på basis av en god RETT, skapt av den beste rettskilde! Det skal styres med lover – ikke u-lover.

 

Nå herjer man i vei – så fort en har fått makten glemmer man både Grunnloven og regelverk som om det var politikerne som konstituerer Norge og ikke Grunnloven som er landets Konstitusjon og konstituerer Stortinget med en uforanderlig RETTSKILDE: Skriftens lov. Derfor tillater de seg endog å rasere Grunnlovens fundamentale §§ som § 2 og 4 og mange flere stikk i strid med Gr.l. § 112 (110) La det være klart: det er politikerne m.fl. som svikter RETTEN og folket!

 

Og KrF som er valgt på sitt program, har folk i ledelsen som tydelig glemmer program og forpliktelser så fort makten er sikret for noen år – og regner med at folket glemmer og er trofaste.

En så det klart da Bondevik kom til makten – og en mer og mer ”kristen-sosialistisk” kurs viste seg. Jeg husker selv mitt møte med han i Regjeringsbygget midt under Stern-striden (kampen mot bruk av det totalitære og pornografiske bladet Stern bruk i norsk grunnskole), hvor han var statsråd for Kirke- og Undervisningsdep. og spurte om vi ville fortsette striden. Det var forøvrig et dumt spørsmål, for det var vi som var trukket for retten etter at vi som formann og nestformann i skolestyret ville rydde opp i undervisningsmaterialet som ble brukt på barna våre. Han fikk svaret ja på om vi ville ha noe hjelp – og det kom noen skarve linjer – mens formannen i Kirke og Undervisningskomiteen - Tore Austad (H) - gikk tungt ut til støtte for oss og brøytet vei i nasjonal-sosialismens (Henry Nannen redaktør) invasjon av barnesinnene mot Grunnlov, Skolelov, foreldrerett og den demokratiske rett som skolestyret selvsagt har. KrF hadde makten – og kunne på rettens grunn brukt den, men gjorde det ikke.

 

Prestene som kjempet mot fosterdrapet, gikk både Bondevik og Lilletun imot. Og raseringen av Kristendomsfaget fikk full støtte av KrF i fremføringen av KRL-faget som selvsagt fortsatte videre til ingenting – ja verre enn det – bortimot full synkretisme. Lilletun fikk flere telefoner om den saken, men fortsatte. Og nå springer Høybråten rundt og ordner med et forlik omkring stat/kirke innstillingen som er Gr.l. brudd og får alle partiene med seg. Selvsagt! Bare kong Harald prøver å stå fast. Konf. Finn Jors bok ”Kong Haralds Nei!” Det er til å få forstand av.  Og Den norske kirke følger med og sviker både Skriften og folket for tidsånden – i stedet for å tale – jeg hadde nær sagt: ”ROMA midt imot”.

 

Og som en avrunding av KrF`s tilpasning til tidsånden, driver Inger Lise Hansen med diverse solospill og Kjell Inge Robstad som foreslo henne ved et benkeforslag – har blitt positiv til homofili. Og punktum er selvsagt at man samler seg om fjerning av bekjennelsesparagrafen – og det kan man jo forstå etter alt det de har gjennomført mot kristenfolkets forpliktelser og interesser. Mangt mer kunne vært listet, men kom ikke å si at det er grunnfjellet som svikter Kr.F. Det er KrF som igjen og igjen har sviktet grunnfjellet av kristenfolket, akkurat som presteskapet svikter kristenfolket - og den teologiske svikt brer seg langt inn i organisasjonene med samme resultat og nedgang i støtte. Kristenfolket trekker seg bort i sorg. Det er det som skjer.