Kong Manasses uhyggelige regime og vår tid

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 27.09.10

 

Hentet fra 2. Krønikerne 33, v. 1-9

 

”Manasse var tolv år gammel da han blev konge, og han regjerte fem og femti år i Jerusalem. 2 Han gjorde hvad ondt var i Herrens øine, efter de vederstyggelige skikker hos de hedningefolk som Herren hadde drevet bort for Israels barn.

 

Manasse dyrket Ba`al og Astarte og astrologi

3 Han bygget op igjen de offerhauger som hans far Esekias hadde revet ned, og reiste altere for Ba'alene og gjorde Astarte-billeder, og han tilbad hele himmelens hær og dyrket den.

 

Han drog avguderiet inn i Guds hus

4 Og han bygget altere i Herrens hus, enda Herren hadde sagt: I Jerusalem skal mitt navn bo til evig tid. 5 For hele himmelens hær bygget han altere i begge forgårdene til Herrens hus.

 

Han drev med barneofringer

 6 Han lot sine sønner gå gjennem ilden i Hinnoms sønns dal

 

Han drev spådomskunster, trolldom, mante fram døde og talte med dem

”og gav sig av med å spå av skyene og tyde varsler og drive trolldom, og han fikk sig dødningemanere og sannsigere; han gjorde meget som var ondt i Herrens øine, så han vakte hans harme. 7 Og han satte det utskårne billede han hadde gjort, i Guds hus, hvorom Gud hadde sagt til David og hans sønn Salomo: I dette hus og i Jerusalem, som jeg har utvalgt blandt alle Israels stammer, vil jeg la mitt navn bo til evig tid, 8 og jeg vil ikke mere la Israel vandre hjemløs bort fra det land jeg bestemte for deres fedre, så sant de bare gir akt på å gjøre alt det jeg har pålagt dem, efter hele den lov, de bud og de forskrifter de fikk gjennem Moses.

 9 Men Manasse forførte Juda og Jerusalems innbyggere, så de gjorde ennu mere ondt enn de hedningefolk Herren hadde utryddet for Israels barn.”

 

Er det noen som kjenner seg igjen i dagens Norge? Det burde ikke være vanskelig – om man er noenlunde oppdatert. Det som her er skildret var årsaken til – spesielt barneofringene – til at Gud lot landet Han hadde gitt dem – spy dem ut ved alle de straffedommer som Bibelen taler klart om og H. N. Hauge også forkynte.

Gud ville ikke tilgi Manasses synder selv om han omvendte seg i babelsk fangeskap og fikk sønnen Josia etter seg som innførte store reformer til det gode.

Du kan lese videre om Manasses styre i 2. Kongebok kp 21-24. Slik går det når en ikke vil bekjempe folkesyndene som gror til at et land synder og blir til lover som river hele vårt Gudgitte frihetsfundament. Man innfører lover hvor man sier at det er rett som Gud sier er galt. Da går det galt.