Kjell Ingolf Ropstad er mot Bibel og bekjennelse og for sosialisme

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 06.10.10

 

Noen medier profilerer nå stortingspolitiker fra KrF, Kjell Ingolf Ropstad, som en likanes kar fra landet på jakttur i hjemlige trakter. Norea og Sanden Media har laget et program med Ropstad sammen på tur med kjendis trubadur Tore Thomassen. Programmet ble også vist på NRK 1 med tittel Åpen Himmel.
Etter å ha sett programmet sitter en igjen med et inntrykk av et ufarlig program som ”alle kan like” og som overhode ikke er kontroversielt eller som da tar opp bibelske idealer som setter dagens samfunnsmakt i kraftig til veggs. Det eneste som ble nevnt av interesse var svært kort abortloven – men det gikk fort – og druknet i alt annet.

Det er fort å tenke etter et slikt program at her er det journalister som har som en agenda å hjelpe Ropstad ytterligere opp i posisjon eller kan hende ytterligere hjelpe Ropstad med å rive KrF i fillebiter – slik du kan lese om under og som de siste måneder og uker er vel dokumentert i media.
Ropstad er nok det en må kalle en kristen-sosialist (som er en selvmotigelse, dvs han er altså sosialist og ligner da mye på en med marxistisk tankegods), men så er problemet for Ropstad og KrF at Kristus kom med et helt annet budskap en likestillingsideologien og alt dens vesen. Kristus motarbeidet og motarbeider innholdet i denne ideologi, den ideologi som nå fronter bl.a. homofiliens inntreden i vårt norske lovverk. Ropstad fronter Sodoma og Gommorras hovedsynd – Kristus arbeidet mot den og for Sannheten i hans Ord. Guds menneskesyn fronter han da altså heller ikke og han vil ikke ta et oppgjør med det i samfunnet som Kristus kaller synd, slik at synderen kunne finne hjem til Himmelen som er åpen for alle som tror på Guds Sønn, men er lukket for syndere som ikke vill ta et oppgjør med sin synd i Jesu navn. Kunne noen fortelle Ropstad hvem han nå støttet slik at han kunne forstå det og vende om i en ny politisk retning på Sannhets grunn? - en grunn Norge nå sårt trenger!

 

Vi henleder oppmerksomheten på en 3,5 år gammel artikkel under og håper at noen snart våkner fra søvnen:

 

 

Skoa til Jørgen Løvland ble for store

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 11.05.07

 

Fædrelandsvennen skriver i forbindelse med benkeforslaget på ny 2. nestformann i KrF at forslaget ble fremmet slik: "Det var KrFUs nestleder Kjell Ingolf Ropstad fra Hornnes som kom med benkeforslaget Hansen, og han var overlykkelig over seieren. - KrF våger å satse ungt nå. Det vil vi tjene på. Hansen er ung, vidsynt og taler klart. Hun vil vinne velgere, sier Ropstad -.”

De som har fulgt med vet at Inger Lise Hansen ikke følger Bibelens Ord om ekteskapet osv. Norge IDag (26.04.07) siterer Hansens uttale til homsenettstedet Gaysir og avisen skriver: ”sier Hansen at det kan virke som om KrF signaliserer at ”vi ikke tror homofile kan ha like god omsorg for barna, og det mener jeg er helt grunnleggende feil.” Hun sier videre at det var ”trist da vi kjempet imot partnerskapsloven, nettopp fordi det var en viktig mulighet for homofile å få.”

 

Omtrent 15 km i nordlig retning av der Ropstad er vokst opp voks en annen opp, Jørgen Løvland – i dag hører begge disse steder til i samme kommune – Evje og Hornnes.

Jørgen Løvland, Norges første Utenriksminister hadde følgende ståsted belyst med to sitater fra www.Kommentar-Avisa.no:

”Stoveland forteller også etter Johannes Daasvand (Hornnes), en landskjent forkynner i sin tid. Han understreket at det han fortalte var verdifull Norgeshistorie, og Stoveland er ikke i tvil om at den er ekte. Han skriver om festen for 1905 (Unionsoppløsningen, red. anm.): ”Minnesamværet hadde ei festleg og storslått ramme. Serveringa var utsøkt og stemninga god. Rosande bordtaler, glitrande framføring og kjappe replikkar. Då kjem det med bergensk veltalenhet fra gamle statsminister Michelsen: ”Vi gjorde det godt, vi guttene i Karlstad.” Men Evjedølen, Jørgen Løvland, repliserte kvasst og kontant: ”Eg skal seie deg det eg farr: Det var dei truande sine bøner som berga Norge i 1905, og ikkje vi, karane i Karlstad.”

”Da 1. verdenskrig brøt ut, utbrøt han: ”Gud hjelpe, dei hev mista vitet og Vår Herre!””

 

Det er tydelig at Guds Ord for Løvland var en realitet og han var en nasjonsbygger i pakt med Apostelgjerningene 17, vers 26-27: ”og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellom deres bosteder, for at de skulle lete etter Gud, om de dog kunne føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra noen eneste av oss.”!

 

Og vi ser tydelig at for Ropstad ble skoa til Løvland for store alt i starten – men det er å be om at det kan skje en kristen vekkelse i dette politiske partiet slik at det igjen kan heve korsets fane og bli vidsynt og ikke fortsette å understøtte den røde fane.

 

I dag er det derimot nesten ikke til å tro – men en leser det jo – et parti med ”Kristelig” i navnet går inn for å undergrave hele Den norske Grunnloven i og med destruksjonen av § 2 – der KrF foreslår å få inn humanismen som verdi sammenstilt/sidestilt med Gud. Denne § 2 hviler alle de andre paragrafer på og vi er på vei til 17. mai…med det norske korsmerkede flagg vaiende på alle offentlige bygg! Er det etter hvert Sharia lovgivning også KrF ønsker i Norge?

 

Hva er så løsningen på all denne elendigheten?

Jeg sakser kort fra www.kpk.no 30.05.05: ”Vend tilbake til Ole Gabriel Uelands linje: ”Bibel og grunnlov”. Som stortingspresident i 1914 talte han om å vokte Eidsvollsverket, Grunnloven og Norges fulle selvstendighet. Han ville minne om at staten skal opptre slik som Løvland hadde lært av biskop Erik Pontoppidans katekisme, som han hadde holdt seg til gjennom livet. Om statens plikter sier Pontoppidan med grunnlag i Romerbrevet kapittel 13: ”De skal i kjærlighet gjøre det som er best for folket for tid og evighet, forvalte landets midler rett, gi lover etter Guds vilje og sørge for fred og orden ved å hindre eller straffe det onde, fremme det gode.””