Kan man stole på slike KrF-ere?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.09.10

 

Nå mener et helt sentralstyre i KrF at bekjennelsesparagrafen skal bort, men likevel skal man få en bedre forankring i Bibelen og de bibelske verdier. Dette skal selvsagt skje ved bredere støtte fra muslimer og alle andre folk med andre –ismer bare de forplikter seg på de KrF-vedtatte verdier. Dette vil man altså ha folk til å tro! Tror man vi er dumme? Hør bare: ”Eriksen mener at forslaget til vedtektsendringer vil fornye KrF, men samtidig bære med seg de beste tradisjoner i partiet.  - - - Partiet bekrefter og forsterker sin kristne verdiforankring hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter. Det sikrer KrFs identitet på en måte som jeg forventer vil samle bred tilslutning, sier Høybråten. NTB/DM”


Det beste i partiet stammer fra Bibelen og fedre som Lavik m.fl. som hadde en helt annen forankring i det kristne lekmanns-Norge enn dette retoriske og historietomme sludder. De gamle kristne Venstrehøvdingene som bygde landet i det nittende århundre fra Ole Gabriel Ueland (han med Bibel og Grunnlov – Norges to øyenstener) til Jørgen Løvland, var forankret i det samme som Hans Nielsen Hauge – ”Sannhet til Gudfryktighet” av biskop Erik Pontoppidan – og holdt seg til det i sitt politiske virke også. Nå har vi hauger av akademikere som er fanget i deres hovmodige kunnskap – men den RETTE ”frihet og orden” fra den sanne rettskilde og med bærekraft – makter de ikke å fastholde.

Når ikke KrF-erne selv - i en dyp frafalls- og forfallstid – er i stand til å fastholde Bibelen i lovgivning og andre vedtak – bl.a. Grunnloven og dens § 2 – hva skal da tilsi at muslimer, sosialister o.a. vil gjøre det? Høybråten har tvert imot vært en løpegutt i forhandlingene med de andre partiene om skille kirke/stat og endring av Gr.l.. Bare Kongen har forsøkt å holde igjen i ødeleggelsen av Norges frihetsbrev med Gr.l. § 2 og 4.                   

 

Nå kan folk med andre religioner og –ismer bli medlemmer og valgt som tillitsmenn. Med munnen sier de de vil holde seg til vedtatte bibelske målsettinger – mens de i sitt hjerte er forankret – ikke i Bibelen – men i Koranen, Marx`s skrifter, humanisme og menneskelig fornuft o.a. rettskilder av menneskelig art. Vel, anser en dem like svikefulle som KrFere selv – ikke minst kristen-sosialistene - har vært i årevis mot Bibel og kristenfolk – så kan jeg skjønne at de tror noe slikt, men ikke tror jeg det – og gallupene viser at mange andre heller ikke tror det. Dessuten har de allerede sterke opponenter som katolikken Matlary som allerede har gitt uttrykk for hva hun mener om å drive politikk på basis av bibelske verdier og målsetting.

 

Og Høybråten har i løpet av kort tid gått fra motstand mot forandring av krav om bekjennelsesforankring til full faneflukt – antagelig p.g.a. press fra kvinnesiden med deres vanvittige likestillingskrav – som man i lang tid har lagt seg flat for. Når alt i Skaperens skaperverk skal være likt – stikk i strid med bl.a. at Bibelen sier at det grunnleggende er to kjønn, forskjellig og med forskjellige oppgaver, at homofili/ lesbiskhet er grunnleggende brudd på bibelsk tenkning og verdier, at det finnes bare en SANN GUD og en vei til frelse – ikke at alle religioner er like gode osv. osv. – da er alt annet bare uforpliktende prat. Man har kort og godt - av forskjellige grunner - ikke vært i stand til å stå opp i mot tidsånden og med frimodighet seire ved ”korsets tegn”.

 

Nå begynner det visst å demre for dem – på tross av Høybråtens uttalelser om at han regner oppslutning om vedtaket i KrFs organer – at dette havner i utradering av hele partiet og under sperregrensa. Endog på Sørlandet raser tallene: KrF 13,4 (sept 2010) - 21,1(Fylkestingvalget 2007)

 

Så begynner leflinga med høyresida som en nå ser har vind i seilene ute i folket. Endog Frp synes å bli spiselig som vi kan lese slik: — KrF må snakke mer og bedre med Fremskrittspartiet enn hva vi har gjort til nå, sier nestleder Inger Lise Hansen.” Og nå skal vi se hvordan det går med prinsippene til Høybråten – som var steilt mot Frp for kort tid siden.  Dagen nett skriver: ”Han understreker at vedtaket fra landsmøtet i 2009 står fast. Da sa KrF klart og tydelig nei til å sitte i regjering med Frp, hovedsakelig på grunn av partiets innvandringspolitikk. Nå framstår Høybråten som mer søkende i spørsmålet.”
Det går vel samme veien som med bekjennelsesparagrafen, men kan man ha det som er basis i politikken: TILLIT? Man vet jo ikke hvor disse folkene havner etter et valg – som bl.a. med stortingsrep. Robstad fra Evje som kort tid etter stortingsvalget står fram og støtter homofili. En som hadde gitt han sin stemme, skrev: ”Jeg må be Gud om tilgivelse fordi jeg stemte på deg.”

 

Tidsåndens orkan feier nå Bibelen ut av både Grunnlov og KrF, og Norge er ikke lenger bestemt av en Konstitusjon og Restaurasjon av kristenarven fra Moster til Eidsvoll i Gr.l. § 2. Tiden er overmoden til i bønn og kamp å bekjempe denne ondskap! Tårene bør ikke være langt unna når vi nå ser ut over vårt kjære fedreland som forlater Freds svei.

 

Kristen politikk er for det første folk som av overbevisning tror på Bibelen og tar den på alvor og vil forankre det politiske arbeid i Bibelen, Sinailovens samfunnsmessige bruk og vårt historiske frihetsbrev Grunnloven som har sine verdier fra Sinailoven som vi nå avvikler i teori og praksis. Har de ikke en slik forankring som et kristent parti – og er villige til å stole på Gud i kampen mot tidsånden – har vi ikke bruk for dem. Da er de ikke kristne førere – men forførere – nesten farligere enn andre partier – for de seiler med tidsånden under falskt flagg.