Jens Stoltenberg mangler bakkekontakt
Tekstboks: Relatert stoff:
Verden trenger jødenes kompetanse

 

Av cand. agric Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.01.10    

Det er vel mer en frekt av en norsk regjering (mht Jens Stoltenbergs henvisning til Josef i sin Nyttårstale 2010) å henvise til Josefs råd til Farao om å lagre korn for folket i de 7 gode år og da tære på reservene i de 7 magre og sammenligne dette med hva Norges pensjonsfond (oljefond) betyr for oss under finanskrisen.
For det første fikk Josef denne drømmetydning av Faraos drøm av Gud selv som skapte himmel og jord, hvem Jens Stoltenberg hardnakket prøver å knekke i pensum i bla norsk grunnskole. Kristendommen skal ut og en skal fylle skolen opp med hedenskapet fra Faraos vismenn og sannsigere som altså ikke kunne tyde Faraos drøm og ikke var folket til hjelp men kun til undergang.

For det andre har Norge per i dag ikke nasjonale lagre av verken korn, sukker eller salt. Norges befolkning står altså på bar bakke i store deler av året om vi skulle komme ut for en krise av alvorlig karakter som kan være krig eller en tøff pandemi. Blir det uvær i flere uker under kornhøsten har vi lite å gå på siden vi ikke har lagre. Får vi inn avlingen er vi svært sårbare inn mot neste avling. Og får vi reduksjon i tilgangen på viktige innsatsfaktorer som diesel, gjødsel og reservedeler i jordbruket i våronn, vekstsesong og innhøsting er vi svært ille ute. For å sette det på trykk er det lite som skal til for å sette våre to oljerafenerier og en av våre største gjødselfabrikker ut av spill. Militært er nok disse mål plottet over i øst. Norge har heller ikke desentraliserte drivstofflagre eller gjødsellagre.

For det tredje viser det alarmerende dårlig innsikt i basis for sitt eget fag når Stoltenberg sammenligner Norges pensjonsfond som sikring i dårlige tider med Egypts kornlagre. Stoltenberg er økonom, men i basis for økonomien ligger det biologiske fundament som hele økonomien hviler på. Uten mat så stopper alt opp også vårt forsvar som vi ikke har lenger. Det at oljen har bidratt til pensjonsfondet i stort mon bør nevnes, oljen som vi tar opp fra avgrunnen og derigjennom ødelegger vårt biologiske fundament. By Statoil alone tenker politikerne, mens bondestanden desimeres og Gud hives ut av statsforvaltningen og lovverket og igjen sitter vi med mammons trøst som er svært svikefull og farlig og ikke er realverdier.

Noe av det verste en nasjon kan komme ut for er uår på menn, og med en slik tale som Statsminister her presterer på dette fundamentale området kan en se dystert på fremtiden. Og når en vet at noen av verdens verste jødehatere sitter i den norske regjering (Norge er blitt kjent internasjonalt for dette etter hvert) så kan en begynne å lure – når en vet at regjeringen sier de tar klimaproblemene på alvor. Regjeringen vet kanskje at jødene sitter på noe av verdens beste kompetanse på ørkengjenvinning, på jord- og skogbruk i tørre strøk og vannhusholdning. Alle fagområder som verdens skriker etter kompetanse på! Hvorfor lar vi oss hjernevaske? Godt nytt år?