Illusjonistens fredsprosjekt: Europa


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 12.07.10

Time magasin har i siste nummer et forsidebilde med teksten: "Hvorfor Europa ikke kan komme opp fra bakken." Og så tegnes det tre ballonger. Den ene er Asia som flyr mot høydene. Den andre er USA som har lettet og flyr fritt, mens Europas ballong ligger på bakken, og en fortvilet mann står i kurven og blåser i ballongen. På tekstsidene begynner de med overskriften: "Det tapte kontinent. Å løse Europas problemer vil kreve vanskelige valg og smertefulle forandringer. Men er det for sent til å avverge konkurs?"

Samtidig har Aftenposten et stort oppslag om neste europeiske nasjon som truer med å gå overende etter Hellas: Spania som nr to i rekken av en kommende dominorekke av fallende nasjoner.

Hvorfor skjer dette? Hva er årsaken?

For det første: Når en regner med de åndelige realiteter - er det ganske innlysende at noe så arkaisk som ordet velsignelse er i ferd med å vike fra Europa. Frafallet inn i avguderiet, samt et forfall som er massivt - og ikke minst viser seg i lovgivningen - fosterdrap og Israelhat. Men dette er overhode ikke på den politiske dagsorden i forståelse av dagens problemer, og det er det farligste. Får en Gud imot seg - himmelens og jordens skaper - ligger en tynt an, spesielt når en ikke en gang forstår det.

For det andre: Man har laget en union sammen med en meget svikefull nasjon som Frankrike. Bak ryggen på de fleste laget de til en avtale om eurabisme - med araberlandene, som åpnet nasjonen for arabisk religion og kultur - i bytte mot olje og penger. Det har de allerede fått svi kraftig for med en stor og økende minoritets befolkning med helt andre verdier enn de som de europeiske nasjoner er bygd på gjennom mange hundre år. Opprørene og konfliktene har allerede kostet dem og de europeiske nasjoner dyrt - også økonomisk. Men de ville jo ha inn arbeidskraft fordi de nok ville ha samlivets lyst - men ikke dets produkt: barnet i Guds bilde. Det motarbeidet de med alle midler og lot fosterdrapet herje til de er langt under den demografiske sperregrense.
Frankrike med sine delvis katolske røtter - svek allerede i innledningen til 2 v. k. med sin Vishy-regjering som hadde avtale under bordet med Hitler. Spania er enda mer katolsk, fascistisk dominert.

For det tredje: De nevnte pkt er mer enn nok til at dette må gå galt økonomisk, men det formørker i tillegg forstanden til å gjøre det som er forvaltningsmessig rett for å oppdra frisk ungdom og forvalte de fundamentale natur- og verdiressurser rett så det blir overskudd og velstand. Det er et faktum som sosiologens grunnlegger Max Weber understreker - at den sunne kapitalismen startet blant protestantene i Holland på 1700-tallet. Familien, hardt og rett arbeid på Guds gode gåvor (som H. N. Hauge sa), samt Gudsfrykt med nøysomhet - skapte arbeidskraft, helse og overskudd til reinvesteringer i fornuftige tiltak som bar livene inn i fremtiden. Dette finner du lite av i de syd-europeiske, katolske land i forhold til de nord-europeiske nasjoner hvor protestantismen lenge har ligget i bunnen for verdiskapningen.

Når man i frafallet klasker sammen disse nasjonene i EU og begynner å overføre store summer fra nord til syd - og til totalt tåpelige prosjekter som det store fredsprosjektet - mens man lite gjøre med det basale næringsliv - må det gå galt. Opplevelse, turisme var de store satsingsområder i en tid hvor man samtidig er så redd for avgassene fra drivstoffet - så skal man be massene engasjere seg i reise-/ turismevirksomhet. Her er det noe som skurrer voldsomt. Her er det snakk om en overordnet agenda - nemlig å bake nasjonene sammen til et etter hvert globalt fellesskap - et slags nytt Babel.

I denne prosessen tar man overhode ikke hensyn til å forvalte naturen på en rett måte og de som kan det - bøndene - de som kan skaffer oss mat og råstoffer og miljø. Og det er nettopp det flere av Middelhavslandene nå får føle. De tørker ut og har snart ikke vann verken til landbruk eller sine store badebassenger. Selve basis for økonomien forvitrer - skaperverket hvor alt av verdier skapes på basis av - blir borte under økonomien og dermed går det hele over ende i et vanvittig forbruk for å ende i kollaps - konkurs. For å skape dette EU-utopia av turisme og opplevelse - gjorde de ikke det basale - men skaffet seg gigantgjeld som de nå ikke har rygg til å bære. Ja, det spørs om Time får rett: det kan være for sent. Og det mest vanvittige av alt: inn i dette katolske konkursbo er det sterke krefter som ønsker Norge inn i.