Hvem er teologen Tor Vegge lært av?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 27.12.10

 

Teologen ved Universitet i Agder avleverer en underlig utlegging av Skriftens ord om Jesu fødsel, fødested osv i Fædrelandsvennen - av alle ting – på julaften d.å.! Etter min mening de rene spekulasjoner.
Jeg trodde at en teolog var en som var lært av Gud etter ordlyden: teos=Gud og logi= lære, men her får vi servert noe helt annet enn det som Åpenbaringsordet sier oss. Sikre skrifter som vi har tusenvis av, håndskrevne kopier av i Textus Reseptus (den mottatte tekst) – de som strømmet ut fra Bysants da byen ble invadert av muslimene i 1453 og de lærde flyktet med sine skrifter. Skriftene som Luther og King James baserte sine oversettelser på som fullt pålitelige Skrifter – i motsetning til bl.a. Textus Vaticanus og Siniaticus – de såkalte eldste og beste – som teologer og flere bibeloversettere baserer seg på i dag. Skrifter som er sterkt preget av gresk indre filosofisk ”lys” fra gnostikerne – men som man i tidligere tider la til side som datidens menneskelige spekulasjoner.
Vegges ”lys” minner mer om et slikt ”lys” som man vel heller burde benevne mørkekaster og ikke Skriftens lys. Nå synes Vegge - i denne ”søte juletid” - igjen å ville formørke Julens glade budskap bla. fra legen Lukas som presiserer at han har gransket detaljene nøye før han skrev. Det burde vel og teologen Vegge gjøre – så han ikke sammen med et uttall av teologer i dag fyller kirken med en lære som ikke synes hentet fra Gudsåpen-baringen – men fra det humane (av humus). Etter mine kunnskaper - ikke en lære fra Han som elsket oss således at Han sendte og ofret Sin egen Sønn – den andre Adam – for å rette opp det forferdelige fallet den første Adam hadde avstedkommet. Og Han gjorde nøyaktig etter Sitt inspirerte Ord.


I min engelske ”Study Bible” til King James Version står det følgende om noen av Vegges innvendinger: ”Nøyaktigheten til Lukas som historiker er det ofte reist spørsmål ved, men arkeologiske og historiske studier av William Ramsay og andre har vist at alle hans referanser av navn, steder og hendinger er absolutt pålitelige, helt bortsett fra den videre sikkerhet av hellig inspirasjon.” (Den hellige inspirasjon lå som en selvfølge til grunn i all tekst.)
Mhp fødsel i Betlehem (Beit-lechem brød-huset (Beit=hus, lechem=brød) mellom de store hvetemarker) hvor det himmelske ”brød” ble født og lærte oss å be om ”det daglige brød”, så sier samme skrift at ættetavlene ble oppbevart i fedrenes by. Derfor måtte de av Juda stamme reise til Betlehem for å gjøre romermakten sikker på å få med seg alle til sin skatteinnkrevning.

Tenk over Vegge – hvorfor tusenvis i dag forlater den norske kirke. Hører ikke ”fårene” lenger Hyrdens - Ordets røst – men ”ulvehylene” som igjen sprer seg over Agder når Guds Ord forsvinner fra Guds hus.