Homofiliens farlige biologiske sider

Relatert stoff:

- HIV er en homo-sykdom

 
 

 


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 15.11.10

 

 

Debatten går fra tid til annen kraftig om Bibelens uttalelser om homofilien, det debatteres om de moralske sider av denne samlivsformen osv. Det er rett og viktig. Man har også framme at denne samlivsformen er totalt ufruktbar og vil føre til et utdøende samfunn om den skulle spre seg som den gjorde i Sodoma og Gomorra. Folks avskyreaksjoner dukker også opp i debatten – vel forståelig – men det er lite en ser til den biologiske siden som fører til alvorlige sykdommer som nok er det ”vederlag” som Bibelen taler om, at de er en farlig smittekilde og at de får en altfor tidlig død. Årsakene ligger i disse grunnleggende anatomiske fakta som er følgende uansett hvor ubehagelig det er å snakke om det selv om en bruker en del latin og

fra høyt faglig hold har en fått denne informasjonen:

HIV og andre virus har lettere tilgang til blodbanen hos homofilt praktiserende fordi de oftere har rifter og sår i rektum. Kvinnens vagina har en helt annen type og mykere epitel (slimhinnelag) enn det som er i rektum. Vagina har også en naturlig forekomst av laktobasiller som er laktatproduserende og dermed reduseres pH nok til å nøytralisere og dermed hindre vekst av flere typer mikrober. Vagina har heller ikke reseptorer som spesifikt binder HIV-viruset, men med direkte kontakt av HIV-viruset med blodbanen i rektum, kan bl.a. monocytter binde viruset direkte. I denne sammenheng er det også riktig å nevne at vagina er mye mer elastisk en rektalringen og dette sammen med et tykkere epitel i vagina er hovedårsaken til at det sjelden blir rifter eller små sår i slimhinnene i forbindelse med et samleie. Manglende elastisitet i rektalringen, gjør at denne lett kan presses utover sin naturlige tålegrense. Det er altså anatomiske, fysiologiske, molekylbiologiske forskjeller som gjør at vagina er meget godt tilpasset et samleie – selvsagt fordi det var slik Skaperen skapte oss.

Ønsker du dypere og grundige informasjon - så er det bare å klikke seg inn på PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) for en passende reviewartikkel."

 

Dette er anatomiske og fysiologiske realiteter som er nedfelt i skaperverket – og misbruker man det – som man gjør med så mange andre ting i Skaperens store og vidunderlige verk Gud har gitt oss for å leve av og i – ja så får det farlige konsekvenser. Om denne formen for dødsutfoldelse som vi drøfter her – kan vi bare lese fra Paulus brev til Romerne kp 1 følgende:

24 Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer sig imellem, 25 de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. 26 Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, 27 og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var.” (uth av red.)


Herren kjenner Sitt skaperverk og vet hvordan det skal fungere og advarer oss mot å bryte dens grenser som Han har gitt beskjed om. Det får konsekvenser for tid og evighet.

Slik taler altså medisinsk vitenskap og Bibelen om denne saken – og det burde man lytte til i stedet for å bortforklare og fortsette en livstruende agitasjon og praksis. Å provosere mot denne vilje og opplegg – er ikke frigjøring, men undertrykking, ødeleggelse og undergang både for dem som gjør slikt, de som holder med dem og etter hvert også samfunnet som helhet. Hvor mye forstår ”frigjørerene” av det?

Se også relatert stoff som bekrefter dette.