Herren din læge – om Bibelens helseforskrifter

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 29.03.10

 

Israels folk hadde vært gjennom store opplevelser med Gud og deres leder Moses. Egypts ti landeplager var gjennomlevd, og de var kommet fram til Pi Hakirot (Frihetens begynnelse) der hvor alt syntes håpløst – og også Farao vurderte dem til å ha faret ”vill i ørkenen”. Nå kunne han ta dem, og folket ble livredd og anklaget Moses. Men her hvor menneskelig makt på begge sider var støv – hadde Gud lagt opp til å vise sin allmakt.

Hans tjener Moses får beskjed om å rekke sin stav ut, og havet skiller seg, og jødene – kanskje over 2 millioner mennesker - går tørrskodd over. Farao setter etter ut i havet som stod som en vegg på begge sider – og Moses rekker atter på Guds ord ut sin stav, og Farao og hans folk drukner og er ikke mer. Her – etter lovprisningen får Moses dette løftet, i 2. Mosebok 15, 26, fra Herren om liv og helse: ”og han sa: Dersom du hører på Herren din Guds røst, og gjør det som er rett i hans øine, og gir akt på hans bud, og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på dig nogen av de sykdommer som jeg la på egypterne; for jeg er Herren, din læge. ”

 

Moses hadde jo levd 40 år av sitt liv ved Faraos hoff og var selvsagt opplærd i egypternes visdom også om helestell. Og hva de var - vet vi. Det var skrale saker. Nå får Moses opplysninger om hvordan han skal ta vare på helsa av Skaperen selv. Han fikk selvsagt ikke en masse naturvitenskapelige opplysninger, for det hadde han ikke forutsetninger for å forstå, men konkrete pålegg om hva han skulle gjøre fikk han. Betingelsene var klare:

”Dersom du hører på Herren din Guds røst, og gjør det som er rett i hans øine, og gir akt på hans bud, og holder alle hans forskrifter,-”

Det var det store ved Guds menn som bl.a. Abraham og Moses – de hørte og lød Guds Ord også i praktiske jordnære ting. Hadde folkene i dagens u-land praktisert dem – hadde de på en praktisk og billig måte sikret seg mye bedre helse.

 

Og så forteller vi videre fra boken ”Ingen av disse sykdommer” skrevet av dr. med S. I. Mc Millen (Ansgar Forlag, Oslo 1983), - en amerikansk lege som grundig har forklart hvor fantastiske Bibelens helseforskrifter videre utover i Mosebøkene er:

 

Dobesøk:

I 5. Mosebok, kp. 23 v. 12-13 ”Du skal ha et sted utenfor leiren som du skal gå ut til. Og mellem dine redskaper skal du ha en spade; med den skal du grave et hull, når du setter dig der ute, og så igjen dekke over det som er gått fra dig;-” Dette påbudet gjorde at man fikk avføring og urin bort fra bostedene til folket. Det skulle være utenfor leiren. I tillegg skulle det ned i jorden og dekkes til – og det er det sikreste sted å grave ned urenheter – som vi også gjør bl.a. med døde mennesker. Mikroorganismene i jorda er uhyre effektive til å bryte ned biologisk materiale slik at materialet blir ufarlig.

I tillegg skulle en ha en spade bare til det bruk – slik at man ikke brakte med seg smitte og urenhet inn i leiren.

Hadde man i mange afrikanske land og også i andre verdensdeler fulgt dette enkle forebyggende helsetiltak – isteden for å gjøre i fra seg i bushen rundt eller i nærheten av hyttene – og som senere en rekke sykdomsfremkallende organismer gasser seg i og folk går barbeint på – ville en vært spart for masse sykdommer.

Vi har gode karantenebestemmelser mot bl.a. spedalskhet. De ble også benyttet i nyere tid, og det sies at da man tok dem i bruk mot svartedauen – fikk de stoppet den (3. Mosebok 13, 46 spedalskhet og karantene).

 

10 Er nogen blandt eder uren efter noget som har hendt ham om natten, så skal han gå utenfor leiren, han skal ikke komme inn i leiren. 11 Mot aften skal han bade sig i vann, og når solen går ned, kan han komme inn i leiren. - - - - 14 for Herren din Gud vandrer midt i din leir for å utfri dig og gi dine fiender i din vold, og din leir skal være hellig, forat han ikke skal se noget motbydelig hos dig og vende sig bort fra dig.” 5. Mosebok 23.

 

Livmorhalskreft:
Omskjærelsen av menn stammer tilbake til Gamle Testamentet og paktstegnet Abraham fikk av Gud (1. Mosebok 17, 10-12.) Skaperen selv ga råd om hva han skulle gjøre - og Abraham visste at Guds råd var gode og burde følges. Og det ga svært gode helsemessige resultater, det fant man ut ca fire tusen år senere. Da fant man nemlig ut at i alle folkegrupper som praktiserte omskjærelsen av menn, var det lite eller ikke livmorhalskreft (=cervix) hos kvinnene. I flg. min kilde, boken "Ingen av disse sykdommer" av dr. med S. I. Mc Millen - en gjennomgang av Bibelens helseforskrifter - representerte denne kreftformen da 25 % av all kreft hos kvinner og var 80 % av all kreft i kjønnsorganene. Ved flere undersøkelser i USA i et stort materiale - hvor det også var en del jødinner - fantes det ikke eller ytterst sjelden livmorhalskreft. Og forfatteren spør: "Hvorfor var de jødiske kvinnene jevnt over frie for kreft i livmorhalsen? Medisinske forskere er i dag enige om at dette fenomen er et resultat av den gamle jødiske skikk: OMSKJÆRELSEN av menn. Et påbud Gud gav Abraham for fire tusen år siden." Årsaken er nesten i sin helhet et hygienisk spørsmål. Man unngår forurensning som fremkaller irritasjon og kreft.

American Journal of Obstretrics and Gyneocology peker på det samme, og lederen deres avslutter med "å tilrå omskjæring av nyfødte gutter for å forebygge denne krefttype." Det skulle da uten videre være klart at dette må være en sikker måte å fjerne det meste av denne kreften på i de fleste u-land.

Men en like fantastisk opplysning er knyttet til hvilken dag Gud forordnet at omskjærelsen skulle finne sted på: den - 8 - åttende dagen! Når man skjærer i det blodige lem - er det fare for forblødning. Men så viser det seg at "det viktige koaguleringsstoffet, K-vitamin, ikke produseres i normal mengde før fra femte til syvende levedag." Et annet stoff - også viktig for å stoppe blødning er prothrombin - som bare er 30 % av det normale den tredje dagen barnet lever - men det øker raskt og "når den åttende dagen et nivå som til og med er høyere enn normalt, 110 %" - for så å sige til 100 %. "Det betyr at et åtte dager gammelt barn har mer prothrombin enn noen annen dag i hele dets liv"
"Tar man hensyn til K-vitamin og prothrombinverdiene er den åttende levedagen det rette tidspunkt å omskjære en gutt på." Jeg kan forsikre mine lesere om at Abraham ikke drev kjemisk - biologisk forskning, men han lød sin Skaper - og det ble regnet han til rettferdighet, liv og salighet. Skriften er full av slike gode helseforskrifter - og hadde en fulgt dem - ville en spart mange liv og store summer både i i-land og u-land.

Håndvask og barselfeber m.m.:

I nevnte bok av dr. med. S. I. Millen fortelles det om den unge legen Ignas Zemmelweiss. Han innførte en regel på sin sykehusavdeling om at alle som hadde deltatt i en obduksjon, skulle vaske hendene sine omhyggelig før vordende mødre ble undersøkt. Han hadde nemlig oppdaget sammenhengen i at det døde så utrolig mange vordende mødre som kom inn på sykehusene, mens langt færre døde når de fødte hjemme. Han fikk mistanken rettet mot at legene gikk direkte fra obduksjonssalene og inn og undersøkte fødende kvinner. Han innførte håndvask av de legene som rutinemessig undersøkte mødrene, og dødsstatistikken endret seg dramatisk til det positive. Men Zemmelweiss ble skviset ut av ”det gode selskap” for sine oppdagelser og døde senere på et sinnssykehus, etter å ha blitt hånet av sine samtidige ”eksperter” som av forskjellige grunner, også prestisje, ikke godtok klare bevis!

Flere år senere ble hans arbeid bekreftet av bl.a. John Tyndall og Louis Pasteur.

I Bibelen kan du lese om de relevante hygieneforskrifter bl.a. i 4. Mosebok 19.

Men Bibelen hadde vært ute med håndvask som hygienisk middel allerede i Mosebøkene. Bl.a. skulle en vaske hendene under rinnende vann (bedre enn stillestående) og soltørre dem når en hadde rørt ved lik og urenheter. Dette skulle gjøres tre ganger. Da fikk man vasket seg grundig, og soltørringen ga ultrafiolett bestråling – noe man i dag bruker på tannlegekontorene for å desinfisere instrumenter og i vannbehandlingsanleggene.

 

Og i tilegg til alle disse fine opplysningene har vi Jakob 5 som gir oss adgang til å salve og be for hverandre så vi kan bli lekt!

 

Det finnes en rekke andre opplysninger som går på det sjelemessige og psykiske, mat og jordbruk for ikke å si skapelsen og økonomi, men det vil føre for langt å skrive om det i denne omgang. USAs første president, G. Washington har skrevet en hel økonomibok basert på Bibelens tanker. Det får bli med disse stubbene som viser at Bibelen også er en lærebok i medisin – profylakse – altså forebyggende medisin. Det er for så vidt ikke noe å undre seg over om en har forstått hvilken allmektig og allvitende Gud vi har. Da tror en det Han har uttalt seg om!