Guds Levende Ord

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.05.10

Sosialismens dødelige gift spres rundt i de mange sinn, spesielt på en dag som 1. Mai. En skal ikke være mye boksynt mann for å vurdere sosialismens innhold som ideologi hentet rett fra Avgrunnen. Og nå i mai 2010 angripes Grunnlovens § 2 på det sterkeste og de ønsker å radere Norges kristne verdifundament ut av Grunnloven.
Men det arrangeres mange møter fremover og et forslag til resolusjon en kan benytte der er følgende (se under) for å minne det norske folk om hva Sannhet Er. Det norske folk begynner å merke følgene av svikten i Statens vektlegging av Sannheten, nedfelt bla i Grunnlovens § 2, i familien, på skolen etc, men folk klarer ikke å konkludere fra en nasjons gitte Lov til virkningen inn i Samfunnslivet. Fjerner man Guds Ti Bud i en nasjon så vil selvsagt nasjonen lage sine egne lover basert på menneskets relativisme og dermed berede sin egen undergang. DERMED har også Guds lover en funksjon, selv i et frafallent folk, ikke minst for å vekke folket igjen til syndserkjennelse!

Resolusjonsforslag
”Kristenfolk i …….. samlet til møte oppfordrer sterkt til at Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomités innstilling 11. mai lar Grunnlovens § 2 forbli U-endret. Det Norske Storting, ved sin behandling i uke 22, oppfordres også sterkt til å videreføre Norges Verdifundament i 1 000 år! Det evangelisk-lutherske fundament er bygd på Guds Ord og har gitt Det Norske Folk stor velsignelse fra Gud på Sannhets Grunn!
Hans Majestet Kong Harald har også ytret ønske om å beholde ”evangelisk-lutherske Religion” i § 2 og da i tråd med Grunnlovens § 112!


Arrangøren”