Globalisering: finanskrise, vulkaner og ROM-krise

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 07.05.10

 

”Mennesket spår, men Gud rår” het det blant gamle vise menn. Men menneskene med makten i dag strever seg fram mot et nytt Romerrike og deretter tilbake til en gjenreisning av Babel – èn verden – et stort navn.

Men ingen av delene er akseptert i himmelen. I Apostelgjerningene 17 står det klart at folkene skal finne sin plass i historien som nasjoner med liv og grenser for at de skal søke etter Gud og utbre Hans Rike – ikke med egne navn og storriker. Gud stoppet Babel med total språkforvirring. Romerriket – med røtter i Babel - var det siste av de store hedenske riker som gikk under – men som skal gjenoppstå for så endelig å knuses av Guds rike i flg. profeten Daniel.

 

Men makten og kjøpmennene på jorden som farter og handler ikke minst med pengemakten i oljerikene (J. Åp. 18) vil noe annet – også makten i Norge. De vil være med på gjenreisningen av Romerriket med dens kjerne av romerskkatolsk fascisme og solid vranglære i forhold til Bibelen. Og slike store samarbeidsprosjekter som utvisker de nasjonale grenser skyter opp over hele verden – for så endelig å slås sammen i et globalt rike styrt av anti-krist (mot og i stedet for) for en kort stund, inntil Guds rike knuser det og inntar jorden med velde.

 

På veien mot disse menneskeskapte rikene er oljeenergien, pengemakten, kommunikasjon og dialog sentrale størrelser. Og det man driver på med å skape, er verdenshandel og turisme med stordriftens fordeler som skal være globale og gå hurtigere og hurtigere.

Viktig i den sammenheng er flytrafikken – uansett om de 28 000 daglige flightene i Europa er de mest energislukende og forurensende transporter en kan tenke seg – må den fungere skal turismen og globaliseringen gå sin gang. En islandsk forsker lurte på om vi hadde gjort oss for avhengig av for sårbar transport? Godt spørsmål – som man fort glemmer. For de storpolitiske overordnede målsettinger spiller det tydeligvis ingen rolle for den globale oppvarming – som en del av oss riktignok er skeptiske til. Målet er: En verden og en makthaver!

 

Et annet viktig prosjekt er å bygge ned Bibelens Sannhet og innflytelse i våre nasjoner – da er avguderi og vranglære langt mer attraktivt og skaper enhet. Det kan man samles om og enes i – eller som C. Fr. Wisløff sa det: Hedenskap henger sammen som vann over hele kloden. Så driver man på med sine historisk-kritiske prosjekter og falske bibeloversettelser og økumeniske samtaler for å kunne enes i usannhet. Bibelen sier jo at vi skal være ett – sier man – men at det skal være i Kristus. Hans rettferdiggjørelse på Sannhets grunn er noe som for lengst er skrinlagt og glemt. Glemt er også hva det kostet av for forfølgelse og martyrbål for en rekke av de som ga oss Sannheten tilbake. En Huus, Wycliffe, Thyndale, Luther, H.N. Hauge og mange andre – folk som skaffet oss Sannheten og fikk oss fri fra innerst til ytterst. (Kjøp deg DVD-en ”A Lamp In The Dark” fra www.cuttingedge.org.)

Men alt dette skal forlates til fordel for de store menneskeskapte prosjekter som gir et stort navn og makt – tror man. Men mennesket spår – og Gud rår. Og Han er så suveren i sin tanke og styringsmakt – noe vi bl.a. kan se av profetiene og DNA-strengen – at Han overstyrer alt suverent og lar mennesket styre seg rett inn i dårskapen. Man skaper en dårekiste i sin ungdom og legger seg selv i den i den aldrende verden. Nå lar Gud det skje igjen og igjen.

 

Finanskrisene ryster pengeverdenen. Ikke noe rart når en ser hvordan Jesus reagerte på pengevekslerne i Tempelet – der Bedehuset var omgjort til en røverhule. Og ferdig med denne krisen er vi ikke. Bankkriser følger på, og den ene nasjonen etter den andre skjelver i sine pengefundamenter av papirverdier, og naturressursene vandaliseres av grådighet. Man har forlatt Sannheten med den sanne RETT gitt på Sinai og forløst i Kristus. En mann sa til meg en gang at det står da ikke noe om økonomi i Bibelen. Jasså, sa jeg. Har du ikke lest bl.a. profeten Haggai om å få lønn i hullet pung – for Herrens hus ligger øde? Legg merke til hvorledes det går eder, sier samme profet. Og USAs første president skrev en hel bok om Bibelens økonomi.

 

Så slår vulkaner til med sine enorme utblåsinger som gjør verden kaldere og setter store deler av flyene og internasjonal kommunikasjon på bakken. Og mange frykter for flere. Hva da med globaliseringen? Et første varsku. ”Når mennesket reiser seg mot Gud, reiser Gud skaperverket mot mennesket” skrev biskop Skovgård Petersen i ”Bibelens krone” om Joh. Åp. Det er Hans verk og Han har ikke forlatt det som ”vitenskapen” vil ha oss til å tro.

 

Og Moderkirken – Romerkirken – med sin notoriske ubibelske lære på en rekke sentrale bibelske punkter – ikke minst på forholdet til Skaperens ordning for livet og ekteskapet – råker inn i globale kriser av pedofili – og maktens folk forlater kirkeskipet i strømmer. Den katolske kirke har forøvrig en uhyggelig blodig historie bak seg i forhold til protestantene og bibeloversetterne som ville gi folkene Guds Ord så de kunne lese selv og bli frelst.

 

Dette ser jo riktig ille ut for en fremadstrebende menneskehet som tror på en stadig større enhet, modernitet, fremskritt og fred og bla, bla, bla, - mens tvilen sniker seg inn og strømmer over til fortvilelse – som skal ende med at en ber fjellene falle over oss.

 

Troens barn kan rolig og trygge granske Skriftene og si aha, der kom det og der kom det. Vi skjønner det når det skjer – løfter hodene for vi vet at forløsningen stunder til. Dag og time vet vi ikke – men Ordet bekreftes igjen og igjen og troen på Sannheten, veien og livet styrkes fra dag til dag. ”Mennesket spår, men Gud rår” og det Han har sagt står fast til alt er oppfylt. Ikke en tøddel skal stå igjen før det er skjedd alt sammen. Skriften kan ikke gjøres ugyldig av verken teologer eller evolusjonister, foretningsfolk med mange flere. Og godt er det!

Hvordan det skal gå med oljen og forretningsdriften kan du lese om i Joh. Åp. Kp. 18. Ellers er det mange parallellkapitler i Bibelen om Babel (forvirring): 1. Moseb. kp. 11, Es. kp. 13-14. Jer. Kp. 50-51 og Joh.Åp. kp. 17-18. Mye er oppfylt, men det står en del igjen.