Evolusjon ved tilfeldighetenes spill


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 30.06.10

NTB melder 18.05.2010 følgende: ”Det er ikke bare tilpasning til omgivelsene som styrer evolusjon. Nye arter kan oppstå ved ren slump, mener forskere. Evolusjonsbiologene er aldri blitt riktig enige om hva som utløser dannelsen av nye arter. En vanlig forklaring i gamle dager var at det skjedde gradvis: Naturlig utvalg gir opphav til små forandringer som etter hvert hoper seg opp slik at nye arter lar seg identifisere.” En annen forklaringsmodell gikk på nisjedannelse av ulike årsaker og en tredje forklaringsmodell har vært nydannelse av arter pga tilfeldige hendelser.

Men så skrives det at nå har en britisk og amerikansk forskergruppe (ledet av evolusjonsbiolog Mark Pagel) sammenlignet de tre modellene og konkluderer med at 78 % av årsaken til at nye arter oppstår er ”rene tilfeldigheter”. Konklusjonen skal visstnok publiseres i Nature.

Det er slående at det vi kaller godt utdannede mennesker roter så til de grader med sine fagdisipliner. Men det er jo ikke å undres over når en vet hvilke u-fundamenterte teorier mange av disse miljøene har bygget sine publiserte artikler på. Deres teorier bygger bl.a. på at fossiler er millioner av år gamle og deres dateringsmetoder har store svakheter som de selv vet om. Men de fortsetter å publisere og de vet nok at deres oppsett av hypoteser ikke holder vann siden det per i dag finnes nok kunnskap til å sette opp helt andre hypoteser. Men ”disse andre hypotesene” ønsker man ikke å sette opp for de kan gi en svar som en ikke liker – bl.a. at det finnes en Skaper, en Opphavsmann til alt.

Kanskje de denne gangen nærmer seg Sannheten med sine 78 % tilfeldighet? Og da tenker jeg på at de snart når 100 % tilfeldigheter og dermed faller det hele sammen – for regner man sannsynlighetsregning på at universet, jorda og alt som lever på jorda skal ha blitt til av rene tilfeldigheter så er sannsynligheten for at det kan skje tilfeldig så forsvinnende liten at det blir helt u-sannsynlig. Det kan ikke skje.

Og ved sammenbruddet av fundamentet for en hel vitenskapelig verden, som bygger på tilfeldighetenes frie spill – kan det oppstå noe interessant. Da må mye av det tankegods som man har bygd sine ideologier på hives på båten og nytt tankegods må etableres. Men, jeg er redd de fleste nekter plent å begynne å sette opp hypoteser for eksempel rundt Syndefloden for å verifisere eller falsifisere den – det vil være med stor risiko for at Syndefloden ble verifisert med resultat av at den globale Syndefloden var opphavet til dannelsen av store gass- og oljeforekomster, fossilkirkegårder etc etc. Men det ville vært en ærlig forsker som ville satt opp slike hypoteser. Slike forskere finnes det få av i Norge, men reiser vi utenlands er det langt mer vanlig og de vil naturlig nok også få god progresjon i sine vitenskapelige arbeider, fordi de ikke fundamenterer forskningen sin på et fundament som er reist på sandgrunn.