Det suicidale Europa

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 11.06.10

 

Diagnosen er grei – Europa har i årtiere nå oppført seg suicidalt mht størrelsen på de nasjonale fødselsrater. Det finnes europeiske land som ligger helt nede mot 1,0 fødsler per fertile kvinne – og vi vet at behovet er 2,1 for å overleve som nasjon. Det har utviklet seg en dødskultur.

Lysbakken i Norge sier at barnehager er det viktigste middel i så måte for å få opp barnetallene, jeg regner med han vet det er feil. En egoisme som setter bort barna til staten kan ikke skape bærekraftige samfunn på lang sikt. Det er ulike grunner til at folk må ha avlastning mht barnepass, men slik det er blitt i dag er oppbevaring en bedre benevnelse på det våre barn utsettes for.

I Norge sier SV videre at vi ligger på fødselstoppen i Europa, men hva hjelper det når vi ligger under de 2,1 per fertile kvinne og dermed ligger Norge også under den ”suicidale grense”.
Støtte til barnefamilier har ikke preget norsk politikk de siste årtierne, men knallhard feminisme har langt på vei sprengt store deler av samfunnets grunnpilar - familien – ved statlig oppdragelse av barna og ved et astronomisk antall skilsmisser med mine/dine/våre barn. Mange av disse barna får sår for livet og tallene hos psykologer og psykiatere for svært unge stiger i voldsomt antall. Hjemmeværende mor er jo et skjellsord blant de røde faner i AP, SV, Sp osv. De heiser sine blodrøde faner i sykehuskorridorene der abortene, ca 14 000 i året – underminerer vårt land. Deres røde faner heises i den norske skole og de setter seg opp mot Naturretten med nye lover som igjen nedbygger muligheten for en nasjon til å reise folketallet til et ikke suicidalt nivå.

 

Europa ja, denne del av verden som fostret en Martin Luther, men også en Adolf Hitler. Luther med troen på ”Skriften alene”, mens Hitler - nasjonal-sosialisten - vitnet om et liv inspirert av Djevelen selv. Det er ikke underlig at Europa går denne veien igjen, fordi sosialismen, når den får tak, har en iboende ånd i seg som ”myrder, stjeler og ødelegger” og undertrykker. Historien er full av slike historier. Får synden tak i en nasjon går det bare en vei!

 

Så føyer den nye suisidale politikk seg inn i rekken av destruktive krefter i Europa, et Europa som har fosteret de største terrorister verden har sett basert på humanismen, ideologien uten en Treenig Gud! Nå flagges det også fra revolusjonens Frankrike at ”Flagg med kors er også truet av Strasbourg-domstolen etter en dom mot korset i italienske skoler, det lyder det fra 37 europeiske juristprofessorer.” De vil Kristus til liv, men Han man kan ikke ta livet av sin Skaper – det er en iboende selvmotsigelse.

Det er dypt tragisk – om det er et dekkende ord? – at Europas velferdsstater vakler, og vi har nok ikke sett enden på hva dette kan innebære av uroligheter fremover. I Tyskland satte Martin Luther, ved Guds hjelp alene, inn et støt mot den ødeleggende katolisismen – det katolske Europa trenger en ny Luther. Katolisismen samarbeidet svært godt med nasjonal-sosialismen, det er ikke underlig det heller for hedenskapet henger i sammen som vann over hele verden. Den norske sosialismen skiller seg ikke fra den andre steder i verden, se bare på hvordan Støre og Stoltenberg bakker opp verdens terrorismen og støtter dem som har det samme mål som Hitler hadde – å frata jødene sitt liv og sitt hjemland.

 

Det norske folk har vært velsignet ved Kristus i generasjon etter generasjon (slekter skal følge slekters gang…) – nå er det på tide at vi nordmenn igjen børster støvet av arven etter Kvite Krist – det er det eneste som også kan redde oss. Vi har en oljeformue som kan forvitre mellom fingrene på oss og en selvforsyningsgrad av mat på rundt 35-40 % - det kan det raskt bli sult av… Den norske suicidale politikken trenger altså er kraftig korreksjon og vi må begynne å snakke Sant igjen. Sannheten frigjør enkeltmennesket og deretter hele nasjoner! Skal barnetallet opp igjen må drapene ved sykehusene stoppes, morsrollen må få hedersbetegnelsen igjen og det må være en villet politikk på alle nivåer at vi skal ha barn i dette landet. Og far må bevisstgjøres sin viktige rolle i en hver familie!