De ville ikke høre…

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 25.08.10 

 

For noen få uker siden i begynnelsen av August hørte jeg et intervju med en kar (husker ikke hans navn) som hadde vært av de mer sentrale i den kampen som førte til revolusjonen i Iran i 1979 der ”Shaen (kongen) av Iran” ble avsatt. Men det oppsiktsvekkende i intervjuet – som gikk på norsk - var følgende:

Vedkommende iraner sa at de som drev revolusjonen IKKE hadde noen planer om hva som skulle erstatte Shaen. Dette ble gjentatt minst et par ganger siden reporteren nok fikk seg en overraskelse, men igjen ble det bekreftet slikt hadde de faktisk ikke tenkt på. De manglet altså fullstendig mål og mening med arbeidet sitt og landet havnet ut i større problemer en før kan en vel si.

 

Det samme tanker kan en tenke, mht og ikke ha et mål og en mening, når en ser oppslaget under:

http://www.aftenposten.no/okonomi/utland/article3779698.ece (Flommen i Pakistan, der bl.a. skogshogst i tiere av år har gitt sterke flommer)

Et land på den økonomiske sammenbruddets rand spesielt pga at de IKKE har gjort noe så elementært som å plante ny skog når de har hogget gammel skog. Og hogst uten nyplanting gjentar seg i land etter land, Kina osv.

 

Altså:

1.      Iran havner ut i store problemer – med mer en 1 million falne på Iransk jord i krigen med Irak og nå snart er en atombombe utviklet

– pga at man ikke vet hvilke mål og hvilken mening en hadde med å styrte Shaen. Et kurs i elementær statsforvaltning

og demokratiske prinsipper ville hjulpet dem!

 

2.      I Pakistan eskalerer en katastrofe, benevnt som en av de verste – ant. den verste siden Syndefloden. Årsak:

landet har IKKE fått helt elementær kunnskap om hovedprinsippet i naturforvaltning, det å bekle store deler av landet med vegetasjon.

Og landet påvirkes sikkert også av klima endring fra andre kontinent der man også har ødelagt naturen.

 

Begge land kan en vel si at har hatt og delvis har mye kontakter med vestlige land men vesten evner ikke å bidra der det gjelder. Samtidig sliter de med en religion der man har havnet i samme grøft som rendyrket kapitalisme har det – man tærer brutalt på naturressursene, slik at mangelen på de ressursene til slutt spyr de ut av landet.

 

Lærdommen er veldig enkel – når en skal inn i for eksempel et misjonsland skal en del ting på plass bl.a. kunnskap om elementær statsforvaltning og kunnskap om elementær naturforvaltning. Uten disse to fundamenter rakner det meste, ofte svært raskt. Det viser seg igjen og igjen at IKKE noe er elementært – det må læres akkurat som alle også må lære å gå. Maktfordeling er et prinsipp som må være bærende i forvaltningen, fordi mennesket er ondt. Hogger man et tre skal et nytt plantes.

 

Begge disse linker er helt sentrale for enhver nasjon som skal bygge en bærekraftig stat:

Jødene planter skog og arbeider med å redde verdens natur.

http://www.kommentar-avisa.no/artiklerhoyreside/Bokanmeldelse.htm

 

Den siste linken handler også om hvilket fundament en stat må ha om den skal kunne skape en god nasjon å leve i samt en nasjon som forstår hva naturforvaltning er. Det er uhyggelig å se hvordan land etter land nå får så store problemer at de nasjonalt ikke har en sjanse til å løse problemene selv, og vi er der at det internasjonale samfunn for lengst har brukt opp sin kapasitet på dette området både på grunn av katastrofenes omfang, men også pga feilprioriteringer og feil innsats av hjelp.