Bibeltroskap, ”Den hele Skrift” og konservativ

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 30.07.10

 

I 2. Tim 3, 12 sår det: ”Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. 13 Men onde mennesker og slike som kverver synet på folk, går frem til det verre; de fører vill og farer vill. 14 Men bli du i det som du har lært, og som du er blitt overbevist om, da du vet hvem du har lært det av, 15 og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. 16 Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, 17 forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.”

 

I dag er forvirringen stor m.h.p. teologiske posisjoner. Nesten enhver kaller seg konservativ – uten å definere nærmere hva de mener med det. I den sekken finner man nesten alt fra de som nærmer seg ortodoksien og står på ”Den hele Skrift” – til som ligger opp i mot det man kaller liberale og fornekter både det sentrale o.a. i Skriften.

 

Når det står ”hele” må det vel bety hele Skriften fra 1 Mosebok 1,1 til siste vers i Johannes Åpenbaring og oversatt korrekt fra grunnspråkene og på basis av de rette avskrifter. Men her er det mange meninger både om grunntekster, oversettelser, ordene og metodene, men det finnes en vei til klarhet.

 

Man kan selvfølgelig suse i vei og velge letteste vei ved ikke å følge med i hva de forskjellige mener om disse tingene – og da ha ro og fordragelighet mellom de fleste leirer. Man regnes for romslig, tolerant og grei person og møter lite eller ikke motstand. Det skal ikke mye til av påpekning av feil og uenighet før telefonene går og man lukker til både her og der. Godt er det da at Herrens selv sier:

”Jeg vet om dine gjerninger; se, jeg har satt foran dig en åpnet dør, og ingen kan lukke den til; for du har liten styrke, og har dog tatt vare på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. 9 Se, jeg lar nogen av Satans synagoge komme, av dem som sier de er jøder, og ikke er det, men lyver. Se, jeg vil gjøre så at de skal komme og falle ned for dine føtter og kjenne at jeg har elsket dig. 10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og fri dig ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderike, for å prøve dem som bor på jorden. 11 Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, forat ingen skal ta din krone! 12 Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mere gå ut derfra, og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, det som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt navn, det nye.” Åp. 3.

 

Det som virkelig er farlig og som betyr noe er at Herren lukker til fordi en ikke tar vare på Ordet så det får ta vare på oss. Hva mennesker åpner og lukker kan være mer eller mindre ubehagelig – men spiller egentlig liten rolle. Så kan man være liten og svak, men ta vare på ”den hele Skrift” og da tar den – Han selv vare på oss og lar oss bære frukt i Sitt Rike. Alt annet blir så allikevel bare kjøttkraft og menneskelig gjerninger – hvor man blandes opp i den ene maktkampen etter den andre og spille kreftene. Hold dere borte fra den salgs sier apostelen.

 

De som ønsker å sette seg dypere inn i hvordan man kommer fram til klarhet om hva som er en sann Bibel – kan kontakte AKF/Krossen Media og for kr. 100,- få vår klippsamling av debatten som gikk omkring 1978 og NB 1988 oversettelsen. Vi har også andre henvisninger – ikke minst Gilbrandts bok ”Hva har skjedd med Bibelen” som vi har noen ganske få eksemplarer igjen av, men som kan lånes på bibliotekene.

La oss ta vare på Ordet i disse totalt forvirrede frafallstider. Han, Ordet, har aldri reist slagen fra noen strid – og kan også hjelpe den enkelte og Norge nå!