Amazing grace

 


Av John Newton (1725–1807)

Melodi en tone fra slavene

 

Amazing grace! How sweet the sound,
That saved a wretch like me!
I once was lost but now am found
Was blind, but now I see.

'Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved;
How precious did that grace appear
The hour I first believed!

Through many dangers, toils, and snares,
We have already come;
'Tis grace hath brought me safe thus far,
And grace will lead me home.

The Lord has promised good to me,
His word my hope secures;
He will my shield and portion be
As long as life endures.

Yes, when this flesh and heart shall fail,
And mortal life shall cease,
I shall possess, within the veil,
A life of joy and peace.

The earth shall soon dissolve like snow,
The sun forbear to shine;
But God, who called me here below,
Will be forever mine.

 

U-fattelig
lyder nåden rik

 

U-fatt-lig lyder

nåden skjønn.

Den frelste et vrak som meg

Jeg var fortapt

men den meg fant

Var blind men nå ser jeg

 

Den nåden

lærte hjerte frykt

forløste og fra den

Så dyrebar den viste seg

da troen raktes meg

 

Oversatt 2 første versene, JH

 

 

 

John Newton (1725-1807) var slavehandler og fraktet tusener av slaver fra Afrika til Amerika i de tre årene han drev på med det.

 

I 1748 fikk han orkan på turen over og falt på kne og ropte til Gud om barmhjertighet. Han skal ha uttalt: ”Dersom dette (pumpearbeidet) ikke hjelper, må Gud miskunne seg over oss.”

Han opplevde en Gud som hørte og svarte. ”Det ble vendepunktet i hans liv.” Det var altså redning endog for den verste mann. Han gikk i land i Irland i 1748 og ble sterkt påvirket av vekkelsespredikantene Whitfield og J. Wesley. Han ble prest i 1764 og ordinert 39 år gammel og sterkt med i hjelpearbeidet.

 

Han siteres slik: ”Eg har mista mest heile minnet mitt, men det er to ting eg ikkje kan gløyme: At eg er ein stor syndar, og at Jesus er ein stor Frelsar”. Det sies om han at ”det vil vera vanskeleg for ein mann å male sin fiende så svart som N. har malt seg sjølv i denne boka”. Altså en selvbiografi som han skrev selv: ”An Authentic Narrativ og salmeboken Old Hymns”

 

Gradvis skjønte han hvor galt slavetrafikken var og ga seg inn i kampen mot slavehandelen i sammen med Wilberforce som seiret over enorme brutale økonomiske interesser.

 

Newton er mest kjent for ”Amazing Grace! How sweet the sound That saved a wretch like me”

Newton har skrevet to sanger i sangboken:

Nr 137 Å nåde underfull og stor (1779)

Nr. 337 Hvor herlig klinger Jesu navn. For sjelen syk og sår! (1779)

 

Amazing Grace har fått tre oversettelser i flg  ”Sang og Salme leksikon”:

  1. Forunderleg, eit vrak som meg (Salme –97)
  2. Kom, kom og hør et gledens bud (331)
  3. Å nåde underfull og stor (S 137)

 

Mer informasjon (klikk på linkene under):

1. Informasjon om Amazing grace av JH.

2. Lydspor med tekst www.youtube.com/watch?v=1AAF-UmZdMA&feature=related