Alkohol

 

Intervju med Jørgen Høgetveit, i AKF – Intervjuet av Svein Villy Sandnes – april 2010

Bakgrunn

For en del år siden uttalte Ole Bratseth, som er far til den tidligere kjente fotballspilleren Rune Bratseth, i et intervju med avisen Norge IDAG at kristen ungdom ruser seg omtrent like mye om annen ungdom. Han viste til at før i tiden var så godt som alle kristne ungdommer avholdsfolk, men går man på et kristent møte i Trondheim i dag, kan man like etter møtet finne de samme kristne ungdommene sittende å drikke alkohol.

 

Nå har en forskningsrapport fra Oslo slått fast at det Ole Bratseth fra Trondheim uttalte om kristen ungdom og alkohol for noen år siden, er riktig. Og resultatet er nedslående. Det er ingen forskjell på kristen ungdom og annen ungdom når det gjelder bruk av alkohol. Begge grupper drikker like mye.

 

Hvordan ser du på at kristen ungdom, som for 50 - 100 år siden i all hovedsak ikke brukte alkohol, i dag drikker like mye alkohol som annen
ungdom?

Oslo er ikke Sør-Vestlandet. Tillater meg derfor å trekke i tvil at undersøkelsen er representativ for landet. Dessverre er det nok noe rett i observasjonen i bruken av denne farlige giften Årsakene er komplekse. Oppløste hjem, utrygghet, angst o.a. i tiden – og lite bibelske advarsler – lite om alkoholens skadevirkninger på kropp og samfunn, er noe av årsaken

Hva konkret kan gjøres for å få til en holdningsendring slik at kristen ungdom får den samme holdningen til alkohol som kristen ungdom hadde for 50 - 100 år siden?
Det må igjen forkynnes hva Bibelen sier om rus – også alkohol. Det må konkret forklares de enorme skadevirkninger alkoholen har på kropp og samfunn – og at alt snakk om måtehold er forførerisk prat. Men mest av alt må det igjen skapes sanne og trygge samliv i hjem og samfunn – så ungdommen ikke søker til rusen for å glemme o.a. andre grunner. Tilbudene må også kraftig reduseres.

(Dette var svar på en større spørsmålsrunde til kristenledere i Norge ble publisert i avisen Norge I Dag.)