Åpent brev til

Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité     

 

Verden rundt oss er på vei inn i store problemer igjen og en verden i brann kan synes nærme. Hovedproblemet er den ideologiske basis som underminerer tanken om et absolutt menneskeverd forankret utenom mennesket selv! Mennesket selv er ingen garantist for Menneskeverdet og alle dets naturrettslige friheter.

I en eller annen form baserer mange nasjoner og ideologier seg på humanismen – og nasjon etter nasjon dokumenterer til det forferdeligste at: ”humanitet uten divinitet (noe guddommelig) er bestialitet” (Schleiermacher).

 

11. mai 2010 kommer en innstilling fra deres komité som slik en forstår det vil kunne parallellføre ”kristendom og humanisme” i Norges Grunnlovs Verdiparagraf, §2. Jeg tror noen av dere vil se at en slik parallellisering vil føre vårt land enda nærmere de samme problemer en ser ute i verden. Norge merker allerede på flere områder svikten i vår ideologiske basis i og med ca 100 milliarder i svart arbeid, lave fødselstall (ca 1,90) under reproduksjonsbehovet på 2,1/fertile kvinne, problemer med vedlikehold av veier, jernbane, et nedlagt militært forsvar, uten matlagre til befolkningen, ustabile hjem med skilsmisser   våre barn/deres barn etc etc

Dagens §2 med ”evangelisk-lutherske Religion” er garantisten Norge trenger for ikke å komme i fritt fall på flere områder, den er også en bremsekloss – selv om mange av våre politikere overhodet ikke synes om den – så kommer de ikke utenom  den i dag – ikke før det blir helt totalitært og

husinkvisisjonenes tid kommer.

 

Noe av den beste dokumentasjon en kan finne på behovet for en Verdiparagraf som ikke roter det til med ”humanisme” kan leses under i boken Kampen om menneskerettene (kan også søkes opp i Google):

http://www.kommentar-avisa.no/artiklerhoyreside/Kampen_om_menneskerettene.pdf

MEN legg merke til først hele kapittel V, men spesielt side 72 og 73! Og kapittel XIII, side 224-229.

 

Avslutningsvis:

Det som nå er bebudet i denne saken er en endelig demontering av Grunnloven – mot Grunnlovens §112, Grunnlovens Aand ønskes endret.

Det tok vår nasjon mye svette, blod og tårer å få utformet Grunnloven, men den kan selvsagt raseres på få stortingsperioder.

Legg også merke til at Hans Majestet Kong Harald ikke har et ønske om en slik endring – han ønsker ”evangelisk-lutherske Religion” og er da i tråd med Grunnlovens § 112! Jeg tror heller ikke ”Ola Nordmann” – om han hadde full innsikt – ønsker seg denne raseringen med dens konsekvenser.

 

La oss også i 2010 kunne feire 17. Mai med en innstilling fra dere som ikke har lagt vår Grunnlov i grus.
Om noen ønsker å legge den i grus - håper en at de som ikke ønsker det lager en meget klar og tydelig dissens som blir stående gjennom årets 17. Mai, inn i Stortingssalen i uke 22 og inn i historien – helt til folket igjen våker!!!

 

 

Larvik den 10. April 2010

 

Mvh

Lars-Arne Høgetveit

3270 Larvik

Mobil: 900 43 386