Åndskreftene i kampen mot romerriket er glemt


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 23.07.10

I disse agurktider kommer det store og gledelig meldinger om at det norske folk i økende grad sier Nei til EU. Men i det at man konsentrerer seg om de ytre ting som økonomi, miljø etc. som ikke går særlig bra i Romerriket, glemmer man de farlige og tunge understrømmer i den historiske utvikling – som riktignok tar år – som med en mektig kraft kan drive oss inn i dette riket som igjen skal bli en forferdelig undertrykkende stormakt.

Nylig ble jeg angrepet av en høytstående representant for Nei til EU som tydelig ikke hadde noen forståelse for denne viktige siden av saken. I en artikkel i Norges Kommentar Avis hadde jeg nemlig påpekt at den vestlige sivilisasjons fundament var Bibel og evangelisk-luthersk kristendom i Grunnloven som ikke kunne sidestilles med avguderi og religioner. Det forstod han tydeligvis ikke noe av – og omtalte det som krigsskapende enøyd fundamentalisme. Så enøyd kan man altså være.

Artikkelen, publisert 12.06.10, kan du lese her: Religionsdebatt eller ”Jeg er veien, sannheten og livet”, der oppslagets ingress lyder: "Religionene er avguderi som forfører folk og fører dem inn et elendig liv og inn i den evige fortapelse. Dessuten skaper de mer eller mindre elendige nasjoner uten frihet, fred og bærekraft."

I min svarmail anbefalte jeg han da å lese følgende:

ROMs lange kamp mot Kristus og Hans menighet (21.05.10) "Den kjente britiske journalisten Wells hadde forstått det. På slutten av andre verdenskrig spør han offentlig: ”Hvorfor bomber vi ikke Rom?” Han hadde forstått at nazistaten ikke var noe annet enn en kopi av Mussolinis katolske fascisme. Det samme bekrefter for øvrig en av våre norske kirkehistorikere. Les mer

Fedrenes lange kristningshistorie fordunklet? (17.03.10) "Hvorfra og hvordan inntok kristendommen Norge. Har vi fått vite hele sannheten om våre røtter til Kaukasus og Midtøsten, ja endog til jødene og den lange kampen mot Romerriket i øst og vest – riket som nå kommer igjen? Etter profeten Daniel skal Romerriket vokse seg sterkt igjen – men til slutt knuses av Guds rike. (Daniel 2,34 – 35 og 7, 27)"." Les mer

Jeg henviste også til Olav Valen Sendstads ”Moskva ROM. 14 epistler – ”osv. og uttrykte forundring over at man i Nei til EU ikke visste om og innså at denne dype åndelige understrøm fra åndslivet er den farligste av alt for driften mot Romerriket.

Jeg har purret vedkommende om et svar, men nå er det helt taust!

Vår leser kan jo også ta med seg denne artikkelen:

Grunnlovens § 2 og tidl. stortingspresident Inge Lønning  (24.03.10) "Det Inge Lønning skriver, er det rene tøv – for ikke å si et mesterstykke i forførelse. Selvsagt har vi visst hva verdigrunnlaget for det norske samfunn var og er. Det var og er det menneskesyn og ånd som den evangelisk-lutherske reformasjon og vekkelseskristendom brakte vårt folk. Menneskerettene finner I. Lønning fra § 96 og utover. Og forandring er ikke tillatt ut fra Høyres slagord «forandre for å bevare». Forandring som strir mot den evangelisk lutherske ånd er tvert i mot forbudt. Skjer det, er det gjenstand for Riksrett. Vår første utenriksminister og stortingspresident Jørgen Løvland sa noe helt annet enn I. Lønning da han talte på Eidsvoll i 1914. Slik talte Løvland:" Les mer!

Nå er tiden inne til å sette i gang debatten om Nei til EØS og se å komme oss ut av denne avtalen som svinebinder så mye i Norge og gjør folk og nasjon mer eller mindre hjelpeløse i arbeidet for å sikre vårt folks fremtid.