”Å være seg selv” i Norge

 

 

Tekstboks: Relatert stoff:
Fra hedenskap til kristendom 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 16.08.10   

 

Søndag morgen hører jeg en stund på ”På livet løs” hvor tre damer sitter og sludrer sammen om ”å være seg selv i Norge.”. Langt program – men NRK har ikke noen skarve minutter til ”Gud signe vårt dyre fedreland” av den eminente lyriker som endog A. Øverland lærte av. Men her sitter programleder, en dame som tilber Allah og en lesbisk dame med et barn og snakker om det ”å være seg selv i Norge.” Og de vil bare få være fullt ut akseptert i den norske befolking – men sine meninger og holdninger - samtidig som de taler grovt krenkende om ”konservative kristne” og en navngitt motstander som Nina Karin Monsen.

Programlederen griper ikke en gang inn når sistnevntes utsagn mot homofile sammenlignes med en full mann som står og roper grove ting på et gatehjørne. Hva slags debattkultur er dette? Er dette å ”være seg selv” i Norge – så fri å bevare meg. Man nedkjemper ikke og sjikanerer folk som ikke er til stede og kan forsvare seg. Det er gement og dårlig folkeskikk i Norge enda.
Er det et slikt Norge man vil ha og retten til ”å være seg selv” i – så la det være helt klart at det Norge de nå nyter godt av, er bygd opp gjennom hundreder av år på helt andre holdninger og verdier enn det disse tre sludrende damer prøver å prate inn i folket vårt med grove uttrykk og krenkende holdninger. Et slikt Norge vil vi ikke ha – og de bør ha klart for seg at det Norge de kritiserer direkte og indirekte - nettopp er det Norge med verdier og holdninger som gir de den friheten de nå grovt misbruker i sitt rivningsarbeid. Heller ikke de vil komme til å få ”være seg selv” i det land som kommer den dagen deres verdier får makt i landet. Bare se dere rundt i verdens nasjoner – så vil dere forstå hva vi snakker om.

 

Alle samfunn reguleres av en viss frihet og orden. For mye og gal frihet gir kaos – og for mye og gal orden skaper diktatur. Begge deler av forskjellige varianter og rettskilder har vi nok av rundt i verden. Norge ble bygd opp på rettskilden fra SINAI og de Ti bud som har fulgt oss i mer enn 1 000 år og er nedfelt i Grunnloven. Det er Norge med hele sin kulturelle arv som nå NRK og diverse minoriteter – delvis flyktet fra uholdbare tilstander i andre land – nå vil skape samme elendighet her om de skjønner det eller ikke. Det er forskjell på å bygge landet med lov og u-lov. Det er forskjell på kultur og u-kultur. Når alt er like gyldig – blir alt like-gyldig og drukner i kaos, og etter kaos kommer diktatur – sa de gamle grekere. Folk kan ikke leve i kaos. Et sånt liv som man her synes å legge opp til, vil ingen av de tre damer ønske å leve i - og kanskje forstå - om de snakket litt mindre og mindre aggressivt og tenkte litt mer. Det kan komme til å gå på livet løst!