90års jubileum med kraftig bismak

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 19.06.10

Senterpartiet har blitt et reint næringslivsparti uten ideologisk forankring i Norges Grunnlov, i de verdier som bygde Norge med hardt arbeid og nøysomhet. Samme dag (19. juni) som Senterpartiet i Larvik skal feire sine 90 år, avleverer leder i Larvik Senterparti Olav Nordheim, et leserinnlegg i Østlandsposten og forteller oss at Israel må bære skylden alene for hendelsen med flotiljen på vei mot Gaza. Leserinnlegget er fullt av feil, men velkjente feil.
Jeg vil spørre om følgende har vært med som bakteppe når lederen har skrevet leserinnlegget sitt som også viser Senterpartiets offisielle syn?

- NRK journalist Martin Gaarde hoppet av på Kypros fordi han fryktet aksjoner fra de voldelige elementer på flotiljen.

- Den tyrkiske organisasjonen IHH, som bl.a. er kjent for å støtte radikale islamistiske nettverk inkludert Hamas var en hovedaktør i konvoien mot Gaza. Det var også folk tilknyttet Al-Qaida om bord.
- Kvinner sang på dekket: «Enten når vi Gazas kyst, eller så blir vi martyrer».
-
Israelske soldater ble slått med køller og ble voldsomt angrepet når de firte seg ned fra helikopter. Det er dokumentert på video. Noen kaster seg på sjøen for å redde livet. Noen blir kastet over rekken.
- Oberstløyntnant Palle Ydstebø ved Forsvarets Stabsskole mener de tyrkiske obduksjonsrapportene underbygger Israels versjon: Skadene, slik de blir beskrevet, kan tyde på at soldatene har drevet en slags desperat nærforsvar i situasjonen som oppstod etter at de bordet båten. Dagbladet 6. juni.)

- Blant nødhjelpsaktivistene fra 49 land var det en gruppe islamister på Mavi Marmara som henviste til Muhammeds massakre på jøder, med å rope. «Khaibar, Khaibar, o jøder! Muhammeds hær vil vende tilbake!» Muhammeds ord gjorde ende på jødene den gang.
- På en uke går det mer hjelp over Israelske skjekkpunkter til Gaza en hva som var med flotiljen, samtidig fikk flotiljen tilbud flere ganger om å gå til Ashdod for undersøkelser av lasten for så videresending av hjelpen til Gaza på vanlig måte.
- 3. Januar 2003 stopper Israelsk marine skipet
Karine A, ombord var det 50 000 kg med bl.a. langtrekkende Katusha raketter, miner, anti-tank raketter, avanserte eksplosiver, kuler og snikskyttergeværer. Iran var opprinnelseslandet for det meste av utstyret som skulle til PLO områdene.
- I årene før siste Gaza krig opplevde sivilbefolkningen i Israel over 8 000 raketter fra Gaza mot sivile mål i Israel - snakker man da om en israelsk overreaksjon når en går mot terrormål i Gaza?
- Hamas samler inn 6-7 åringer som levende skjold i Gaza – hva er dette for slags holdninger?
Er Iran eller Hamas de som tar seg av egen sivilbefolkning? - Hamas drar opponenter levende etter biler gjennom Gazas gater for å skremme andre opponenter – hva er dette for slags holdninger? Israels sikkerhetsgjerde har redusert terrorismen mot jøder med ca 98% og spart flere arabiske liv - det er jo flott?
- Israel er en fundamental del av Vesten. Vesten er hva det er på grunnlag av sine judeo-kristne røtter. Hvis det jødiske element av disse røttene blir dratt opp og Israel blir tapt, da har vi også tapt. Enten vi liker det eller ikke, så er vår skjebne uadskillelig tvunnet sammen, skriver Spanias tidligere statsminister José María Aznar.

- FN består av en majoritet av totalitære stater – hvordan vil det slå ut for et demokratisk land som Israel? - Det er de samme destruktive krefter Israel nå er i krig med – som nå er på vei til å overta hele det umoralske konkursboet Vesten. Det blir Sharialovgivning etter muslimsk lov og da vil jeg anbefale den kvinnelige delen av Larvik å flytte til Israel, der de har et levende demokrati.

Sosialismen om den er grønn, brun, blå eller rød er et stykke av samme alen. Hvorfor drar Senterpartiet i ledetog med dem som ønsker norsk landbruk utradert?  Leser en FAFO rapport 098 fra 1990: ”
Kampen om Fremtiden, frihet - likhet - broderskap - Frontlinjer 2006” ser vi tydelig hva sosialismen jobber for. Prosjektet kalt “Frontprosjektet” ble finansiert av LO - med en bredt samfunnsmessig sammensatt referansegruppe fra LO forbundene. På side 62 leser vi: «Historien om det nye bosettingsmønsteret er samtidig historien om et samfunn som har endret seg fra et jordbrukssamfunn til en økonomi basert på industri og tjenesteyting. Arbeiderbevegelsen har vært med på å drive fram denne utviklingen. Den har og vært med på å styrke LOs innflytelse og medlemsgrunnlag.» Her sies det rett ut at bønder normalt ikke nærer store tanker for de verdier arbeiderbevegelsen står for.

Det er ikke bra når norske politikere som sier de prøver å redde stumpene av norsk landbruk går i ledetog med dem som beviselig ikke ønsker norsk produksjon av mat. De er så ødelagt ideologisk at de har lagt ned vårt norske militære forsvar, de har ikke matvarelagre for sivilbefolkningen, de bryr seg ikke om å sette det norske produksjonsapparatet med grøfter etc i god stand. Og de importerer mye mat fra utlandet, mat som burde gått til de millioner som sulter! Tenker en på arealforvaltningen i muslimske land er det en tragedie: grusdyngene i Libya, Libanon, Iran, Irak, Egypt, Saudi Arabia etc – slike styresett har ikke bærekraft i seg. Men det de klarer i for eksempel Iran (i følge Roberts gates) nå, er å kunne stille opp med flere hundre kort- og mellomdistanseraketter mot Vesten. Og inn Suez kanalen kom i går 11 amerikanske krigsskip til Den Persiske Gulf. Kanskje Larvik Senterparti skulle lage en resolusjon mot Iran? Men det våger de neppe – de har jo allerede arabisk fundamentalisme på sine dørterskler. Chamberlain lovet oss ”Fred i vår tid” det endte i en verdenskrig.

Israel er den nasjon i verden som sitter inne med mest kunnskap om naturforvaltning omkring ferskvann, skogplanting og kampen mot forørkningen. For eksempel burde nå Frankrike, med sine flommer og Spania/Portugal m.fl. kontakte jødene straks og be dem hjelpe dem med reskoging av store deler av Europa, om det ikke er for sent da. Men isteden drar Europa i ledetog enda en gang med de totalitære krefter…Lykke til!

De gamle Venstrehøvdingene fra Ueland til Løvland visste at relasjonen oppover var fundamentet for alt liv, både individet, til relasjonen til natur og ting (også landbrukets styring) og familien, menighet og samfunn. Glemmer man den og blir et rent næringslivsparti - har man egentlig mistet fundamentet og kan ikke vinne noen seire heller ikke for næringa. Alt blir jo relativt. Bondepartiet gikk ut fra Venstre fordi de ikke fikk plass nok for sine interesser - akkurat som KrF. Men det hjelper jo lite når de samtidig mister fundamentet.