Tekstboks: Relatert sak:
Uttale fra AKF januar 2010.
- Unngå den ugudelige ekteskapsloven ved vielser

 Intervju med Jørgen Høgetveit, i AKF – Intervjuet av Svein Villy Sandnes – Desember 2010


- Vi oppfordrer folk som skal inngå ekteskap - om å kutte ut den nye ekteskapsloven - og vies med bibelsk rituale i en sammenheng uten vigselsrett, og med forlovere og familie. Juridisk bindende avtale inngås på forhånd og tinglyses, sier Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning (AKF).

For en tid siden fikk vi her i landet en ny ekteskapslov som innbærer at også mennesker av samme kjønn kan gifte seg.

Sterke reaksjoner
- Det har vært sterke reaksjoner mot denne ugudelige loven. Som en reaksjon mot dette, og for å holde Guds menighet og unge ektepar unna dette avguderiet, gikk AKF ut med en uttalelse som anbefalte at ekteparet laget en avtale på basis av gammel ekteskapslov med vitner - og tinglyste den som en juridisk bindende avtale. Så viet en seg på vanlig måte i en menighet som hadde frasagt seg vigselsretten, sier Høgetveit og fortsetter:
- Når nå prest Jan Bygstad anbefaler og forhåpentligvis Den evangelisk-lutherske Frikirke (DELK) følger dette opplegget - er det meget oppmuntrende og en håper mange organisasjoner følger etter. Når Vårt Land skriver om Bygstad og DELK og sier: «Kirke vil be folk bli samboere» så er dette selvsagt helt feil, sier Høgetveit.

-  Hva slags ordning for inngåelse av ekteskap var det man hadde fram til 1582?
- Det var en ordning hvor bare familien og kirken var involvert – som Bygstad meget riktig og nyttig påpeker, sier Høgetveit.

 - Hvordan ble ordningen fra 1582 og fram til i dag?                
-  Den har nok vært noe skiftende – men artikkelen vi har av den danske teologen Jørgen Glenthøy viser at ekteskapet i lang historisk tid har vært oppfattet som «det første riket» med lovgivende, dømmende og utøvende makt innenfor hjemmets rammer. Dette var og er basis for «det nasjonale riket». Kronen på bruden er et bevis på dette – og de gamle liturgiene viser en klar sammenheng mellom disse rikene ved kongeinnsettelses-, preste- og vielsesritualet. Det som nå skjer - er et dramatisk oppbrudd og sletting av «det første riket» - som har vært respektert gjennom århundrer – Skaperens ordning - og da raseres snart begge rikene (familie og nasjon), sier Høgetveit.

Gyldig ekteskap
- Hvordan kan man si at man har et gyldig ekteskap dersom man boikotter dagens ekteskapslov?
- Det går vel egentlig fram av det jeg allerede har sagt. De juridiske forhold blir fullt ut ivaretatt og vielsen skjer for Guds åsyn i full offentlighet med vitner. Ekteskapet – vielsen – ble jo inngått for Guds åsyn i Paradisets have uten noen statlig medvirkning. Adam og Eva var det første ektepar, den første menighet og det første samfunn – om man tar skapelsesberetningen som bibelsk sannhet og historiske fakta, sier Høgetveit.

- Hvordan ser du på at Vårt Land skriver at «Kirke vil be folk bli samboere» når man går inn for dette?                                     
- Dette er som sagt helt feil. Skriver man dette fordi man ikke har forstått bedre – er det ille nok – men jeg forstår ikke at de ikke forstår hva Bygstad mener – og da blir VL`s skriverier riktig ille, sier Jørgen Høgetveit.