Voldelig forfølgelse på Agder intet nytt!

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 06.11.09

 

Det er med stor interesse en kan følge en debatt om de ”konservative kreftene” på Sørlandet som ødelegger landsdelens omdømme. En departementalt ansatt, Trond Blattmann (politisk rådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet), er virkelig bekymret for dette – og Blattmann skal ha ansvaret for kirkesaker og fornying av offentlig sektor. Sørlandets holdning til likestilling skal visstnok også være helt ille! Og de som visstnok skal kalle seg kristne i Arbeiderpartiet (partiet som støtter drap på ca 14 000 ufødte barn hvert år), representert ved Jan Henry Kristensen (leder av ”Kristne Arbeidere”) sier at konservative krefter må bekjempes. Altså de kreftene som mener at de 14 000 skal få leve opp og bidra til vårt samfunn, et samfunn som mangler flere hundre tusen arbeidshender nå.

Aust-Agder har nylig fått en erklært marxist (jmfr hans mange uttalelser i den retning) som Fylkesmann, Øystein Djupedal, og han har på sin agenda den samme ånd som ”Kristne Arbeidere”. Kanskje det er Blattmann i samarbeid med Fylkesmannen som skal fornye/repetere historien om de 20 bøndene som ble satt i lås og slå i Iveland før Konventikkelplakatens fall i 1842? Grunnloven fra 1814 lovet dem i § 100 full frihet for å forkynne, men det måtte harde trefninger til for å få sin rett og 20 av bygdas beste bønder i Evje sokn – helst fra Fjermedal i Iveland - holdt møter i strid med Konventikkelplakaten som forbød lekfolk å holde oppbyggelige møter uten sogneprestens godkjennelse. Presten Berg i Evje fikk med seg lensmann og øvrigheta ellers og la dem i jern i 2. etasje på Skripeland gard i Iveland. Så ble de til slutt dømt til så og så mange døgn i kasjotten på vann og brød i 1836. Da tok haugianerne kampen opp på Stortinget og frem til seier i 1842.

Antar at historien er vel kjent også av marxister som nå etter valget (valg inn av folket! Et folk som nå verken har et forsvar eller beredskapslagre av mat!) våger seg enda lenger i sin ideologiske retning med ønske om å innføre tvangstrøyer for annerledes tenkende. For Fylkesmannen er vel GULag også et kjent sted/begrep, der en minoritet ble sendt til bl.a. Sibir fordi regimet ikke tålte deres få stemmer.


Blattmann nevner visst også likestilling og det er nok neppe tilfeldig at det etter fra 2001 har vært stort fokus på å innsette kvinnelige prester på Sørlandet, – de vet hvordan de skal tvinge de troende ut av kirka, ut av bedehusene og deretter inn i private hjem. Og husinkvisisjoner, som er forbudt i Grunnloven § 102, tror jeg marxister ikke har noen problemer med om det tjener saken, en kan jo bare gjøre en rask lovendring og gjøre det ulovlige ”lovlig”.
Skal en bli pådyttet det som før preget bykulturen med vold og narkotika pluss en mengde annen ugudelighet som plager hvermannsen før marxister blir fornøyd? Fædrelandsvennen melder om behov for sikkerhetsgjerde i kvadraturen for å hindre vold – slik bør kanskje Blattman ta tak i - altså ta tak i årsaken til volden? Årsaken er at alkoholen flyter og de praktiserer ikke de verdier som Søndagsskolen prediger og som har preget Sørlandet i mange tiår frem til i dag da Osloeliten, den som Blattmann nå tilhører, trenger seg inn med makt og vil omvende folket til sitt eget beste!

Så er spørsmålet om den jevne mann og kvinne på Sørlandet ønsker slike politikere og representanter for øvrigheta som langt på vei tar opp arven etter Marx og tenker totalitært? Ola og Kari vil få merke hva dette er fremover…om de ikke snur.

Sørlendingen er av lynne relativt forsiktig, men går vi igjen til Iveland så lyser historien i mot oss og tenner igjen håpet når det så som svartest ut! Det var han som vi synger om i ”Å, du som metter liten fugl…” som var deres støtte og vern den gang! Og Han metter oss også i dag med det daglige brød, selv marxister spiser sitt daglige tilmålte brød, men marxistenes paradis har problemer med selvforsyningen til befolkningen. Her i Norge nyter marxistene godt av en tusenårig tradisjon som også forvaltet våre skoger, våre jorder og våre bedrifter. Husk at lekpredikanten og industrigründeren Hans Nilsen Hauge av NHO ble kåret til århundrets gründer. Hauge startet sitt virke med omvendelse til den levende Gud ute på et kornjorde i Tune i Østfold. Jesus Kristus ble født i Betlehem (betyr ”brødhuset”) omkranset av kornåkre, han som skaffer oss opphold for det jordiske livet og for det himmelske. Så jordnær er Han og så jordnær er mange på det blide Sørlandet!