Ulærde teologer og noen av deres avveier

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.11.09

 

Det er med en viss undring en ser at de aller fleste teologer rygger tilbake for å tro hva vitenskapen nå blottlegger av at Bibelen hadde og har rett: at Gud skapte ved Sitt Ord på 6 vanlige dager og at jorden er rundt 6 000 år – som Bibelen og jødene alltid har ment.

 

Nå hadde teologene endelig laget seg såkalte bibelske teorier og tilpasset seg så de kunne regnes med blant den akademisk vitenskapelige elite. 

De hadde funnet plass innenfor sin skrifttolkning til en eldgammel jord – og eventyret om evolusjonslæren – og så kommer vitenskapen og blottlegger mer og mer at dette er det rene sludder. Selvsagt burde de ha holdt fast på Skriftens bokstavelige forståelse av 6 dager og ung jord for Bibelen sier det krystallklart i 1. Mosebok kp. 1 og 2. Mosebok kp. 20 – og dessuten vakler og raser hele frelseslæren når man begynner å gi etter for tidsånden som begynte å herje med troens fundamenter fra ca 1860. Det fikk innpass i Norge ved Georg Brandes fra ca 1870 da han kom til Norge brennheit og oppfylt med gresk filosofi og ”moderne” darwinisme.
Er døden kommet inn i verden lenge før Adam og Syndefallet – da henvises selvsagt 1. Mosebok 1 – 11 til ”Mytekalenderen” og dermed også behovet for den andre Adam vår Frelser og forløser. Alt raser!


Men det betyr visst mindre enn å bli godtatt og æret av sine omgivelser og bli regnet med – isteden for å bli regnet med av Gud. I andakten i dag lød Ordet: ”Men Gud var med Josef”, og det er det som betyr og betydde noe – både for han og millioner av mennesker som han reddet!

Historikerne forteller oss dessuten at dette førte til at Guds Ord ble nedgradert i økende tempo og langt inn i de kristne utdanningsinstitusjonene etter hvert. Og man undres: Hvorfor driver de da på? Kan de ikke drive med noe mer matnyttig enn å servere folk dårlige eventyr? Men nei, når folket synes det er flott og ingen ser at ”keiseren er naken”, da fortsetter man med det – inntil budskapet kommer av ”diebarns munn”.
Og teologene fortsetter – og stadig flere dame”teologer” – teologi betyr jo lært av Gud – og de kan de jo umulig være det – for Gud sier noe helt annet i sitt Ord enn at kvinner skal være hyrder og lærere. Men det er jo flott å kunne svinse rundt foran og innfor alteret i lange kjoler (Hope) og fange folks oppmerksomhet i en religiøs opplevelse. Gode opplevelser er jo viktige i dag – selv om SANNHETEN dør derved. Men kristendom det var det som Hope skrev om fra sine oppleveleser da vekkelsene grep djupt i folket og kirkedørene var stengt for slike ”karer som eg”. Da forkynte de i bøndenes stuer det som står skrevet, og stuene var så fulle at lyset nesten ikke ville brenne. Folk sank i kne i gråt i bekjennelse og bønn over sine synder og reistes ved nåden til nytt liv. Og disse folkene gikk ut i ”si tenaste stor for Gud” og nyskapte landet.


Gutta og mannhaftige jenter nå - river hele arven så godt de kan – og selvsagt er det viktigst å rive fundamentene i GT for da raser jo resten av seg selv. Det ser vi jo fra MF og videre utover i vårt ganske land – som nå avvikler hele vår kristne forankring. Ikke engang KrF vil lenger ha bekjennende kristne med i sin kamp for kristne kjerneverdier som det så smukt heter. Bare Kongen synes å stå fast! Men folket lar seg forføre av ”nytalemålet” – som uten respekt å melde er det rene sludder. Dessuten er det stikk i strid med hva fedrene tuftet KrF på - og de før dem tuftet Norge på - av Bibel og Grunnlov. Men vi vet jo så meget bedre – vi moderne og selvoppskrytte i vår nye og forførte tid. Dette skal man jo høre på for ”selvskryt kommer fra hjertet” – heter et gammelt visdomsord.

All sann fornyelse har alltid kommet ved å vende tilbake til der en tok feil av veien og slå inn på den rette vei igjen – den Bibelen forteller oss om og vår historie forteller oss fører til liv, bærekraft og salighet. Det er selvsagt ikke behagelig for ”kjødet” og vår stolthet – men fremdeles heter det at ”Gud står den stolte imot – og den ydmyge gir Han nåde”.
Hybris (hovmod) og menneskefrykt sitter djupt i oss alle – og er den dødsfarlige gift som gjerne korrumperer Skriften for å høste noen fattige laurbær fra menneskenes hyllest i den korte tid vi vandrer her på vei mot EVIGHETEN!

Så la oss vende tilbake til det både Jesus, Luther og mange med han, slik de omtalte fundamentet i Skriften i 1. Mosebok – og lese som det står skrevet og forstå det som det står skrevet, forkynn og handle deretter. Da går det oss og våre etterkommere vel. Utenfor leiren med liten applaus blir det oftest – sårt kan det selvsagt være – men det betyr lite mot sjelefreden hos ”Jesus åleine” og evigheten hos ham med våre.