”Tror prester de kan dømme mennesker”?


Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.08.09

Overskriften er å lese på VG-nett og dukker opp på bakgrunn av NRKs oppslag på morgenkvisten 13.08.09. Da fortalte de om en prest som i sin tale – tekst ble ikke oppgitt – hadde sagt noe sånt som at HIV og AIDS hadde oppstått i homofile miljøer. Og midt under denne talen hadde da en lesbisk dame som var tilhører reist seg og gått ut i protest.

Dette var selvsagt godt stoff for NRK – helt politisk moteriktig og en kampsak som de tydeligvis stiller opp i om den er aldri så liten. Før ville damen ha forsvunnet ut uten at man knapt hadde løftet på øyenbrynene. Ikke så nå. Det var akkurat som Dagbladet – boulevardavisa i Akersgata som nå er for full nedtur. De var av prinsipp mot prester men stort sett for kvinnelig prester med storoppslag. De var mot fyll på forsiden – men averterte for himebrenningsapparat baki avisa ble det den gang påpekt av våkne lesere.

Nå ser det ut som NRK har tatt over som kamporgan for ”liberale” saker. De må jo hjelpe Giske så godt de kan å ”demokratisere” kirka. Folkets revolusjonære røst skal lyde der – ikke presten som taler som Guds Ord.

Og NRK stiller opp og lar oss få intervju med damen som selvsagt er i harnisk. Slikt lar man seg kort og godt ikke by. Og VG kolporterer tankene: ”Tror prester de kan dømme”? Spørsmålet er retorisk – eller dumt. De sikter på presten som en vil anta har talt ut fra Bibelens klare tekster om at de som gjør slikt får på seg det de fortjener. Men det er jo ikke prestens ord – men Bibelens. Og så legger han kanskje til den forannevnte forklaring om hvilke miljø HIV og AIDS har oppstått i – noe som er vel kjent. Apeteorien som smittekilde er en heller tvilsom forklaring som NRK bidrog med.  

Om bidragsyterne på angrepssiden hadde hatt et minimum av biologiske kunnskaper så visste de at homofil praksis fører inn fremmede proteiner i en del av kroppen som har store åpne celler. Det provoserer immunforsvaret – og ved stadig praksis fører det til at immunforsvaret svekkes kraftig og alt av infeksjoner blir for sterke for kroppens forvar – og alt av virus, bakterier etc har relativt fritt spillerom – også HIV-viruset. Derfor er denne praksisen livsfarlig og fra de miljøene sprer både HIV/AIDS og andre sykdommer seg videre, selvsagt også for at det ofte er flere partnere inne i bildet. Tenk om ”nyheten” hadde blitt satt inn i en riktig folkeopplysende sammenheng – så kunne den kanskje virket mer enn fordummende og ødeleggende.

Avslutningsvis bør det påpekes at en prest skal tale som Guds Ord taler. Dømmer Bibelen når loven står der - så har presten bare å forkynne det - ellers er han en utro tjener for det Ordet og den stillingen han har lovet å tjene i ved avleggelse av løfte da han ble tilsatt. At han føyer til en praktisk info – skulle bare mangle. Hva som skal forkynnes fra norske prekestoler av landets prester er det selvsagt ikke NRK eller en tilfeldig dame som skal bestemme. Og får de med seg en nervøs moteriktig biskop som ikke holder seg til Skriften som sin første plikt – samt først ivaretar sitt ansvar for prestene han skal være sjelesørger og hyrde for – så er det meget å beklage og lite å lytte til. Vi minnes en biskops kjør mot Ludvig Nessa etter en 17. mai tale – som ikke bekom noen vel. Nå synes en ny runde å være under oppseiling?