Tørken tiltar igjen

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 22.06.09

Landbrugsavisen i Danmark melder 18. juni at EUs prognoser for kornhøsten skrumper inn pga tørke. Det har blitt gjort 6 nedjusteringer av prognosene siden desember 2008 og den siste nedjustering skyldes tørke i sydeuropa. Utsikten til kornhøsten ligger nå 9 % under året 2008 – 6 % av disse skyldes tørke og 3 % reduserte arealer.
Romania og Ungarn har en dårlig prognose, men også Spania og Storbritannia har problemer med tørken.

Tar vi et raskt søk på China Daily, som dekker et annen viktig kornproduserende region, melder de om fortsatte problemer i Kinas viktigste kornkamre. Bønder sår om og om igjen for å prøve å minimere sine tap. (Kilde: http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2009-06/09/content_8263601.htm)

I Norge skjønner få at den internasjonale tilstanden mht at den globale matvareforsyning raskt kan bryte sammen – det er snakk om når og ikke om hvis. Vi fikk en demonstrasjon av flere nasjoners proteksjonisme på korn i 2008 – det kan raskt vise seg at det kommer igjen med stor tynge. For et land med egne kornreserver kan tenke slik at først sikre egen befolkning og så salg og har landet ikke kornlagre store nok må de økes pga økende globale matvareproduksjonsproblemer.

Norge har ikke egne kornlagre… Hvem tenker å gjøre noe med det? Kanskje innspillet burde komme fra dem som bor her, har sine røtter her også Åndelig og som elsker landet Norge
– for de styrende har ofte en tendens til å skaffe seg det de trenger, mens det er folket som lider… Men uansett er situasjonen vi er i nå farlig!

For mer informasjon:
http://home.online.no/~lar-hoeg