Sultkatastrofe truer millioner i Øst-Afrika

Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 22.08.09

VG Nett skrev i 2006 følgende: ”Befolkningen i Øst-Afrika trues av sultkatastrofe på grunn av tørke. Så mange som seks millioner mennesker kan bli rammet av sult i regionen.”  VG skriv bl.a. om Kenya: ”Mellom 3,5-4 millioner mennesker trenger mat og nødhjelp. Nomadefolket Masaiene driver nå kveget sitt inn til Nairobi for å finne bedre beitemarker.”

Omfanget av krisen sjokkerte den gang befolkningen i landet, som er det rikeste i Øst-Afrika og er et populært reisemål for utenlandske turister. I Nairobi bruktes gressflekker, grøftekanter og rundkjøringer som beite, selv plenen foran presidentpalasset ble brukt i følge VG.

Så hva har skjedd siden da?
I Utsyn 20.08.09 skrives det: ”– Ekstrem tørke gjør situasjonen veldig kritisk i to områder av Kenya der Norsk Luthersk Misjonssamband har arbeid, sier Øyvind Åsland, NLMs regionsleder for Øst-Afrika.
Han sikter til Pokot, nordvest i landet, og til kysten i øst, mot Det indiske hav.
– Regnet har vært ustabilt i flere år på rad, og i år har det uteblitt helt i noen områder. Mange advarer mot en humanitær katastrofe av store dimensjoner. NLM kan ikke bare kan sitte rolig og se på dette uten å foreta seg noe, framholder han.
Noen få av de svakeste er allerede døde. Verst er det i Pokot, der folk er fullt og helt avhengige av avlingene. Ved kysten er det litt mindre prekært, for der har de andre muligheter i tillegg til åkrene.”

I det lille heftet: ”En økologisk gjenreisning av ørkenen - et eksempel fra israelsk jord- og skogbruk” vises de grunnleggende tanker om hvordan man tenker i forhold til ørkengjenvinning. Informasjonen er av en slik karakter at den passer for skoler, høyskoler og andre med interesse for stoffet. Det vises i tekst og figurer hvordan man praktisk jobber med denne problemstillingen i Israel, et land som har maktet å stoppe forørkningen og gjenreiser Skaperverket. Du kan ta en titt på innholdet i sin helhet på Jødene planter skog og arbeider med å redde verdens natur. Bak i heftet er det kontaktinformasjon til flere av de sentrale kunnskapsbasene som er i Israel på dette området!

Dette er kunnskap som burde vært implementert for flere tiår siden også i denne delen av Afrika, og uttalelsen om at” – Regnet har vært ustabilt i flere år på rad, og i år har det uteblitt helt i noen områder” har et klassisk innhold som viser oss et økosystem i uballanse. Et slikt problem kan ofte løses og da er veien til kunnskapen Israel har på området det rette sporet!