Sponheim og KrF tar grundig feil

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 23.09.09

NTB 15.09.09. har en melding som sitert under.

”Mange Venstre-velgere har flyktet til Arbeiderpartiet av frykt for et sterkt FrP på borgerlig side, mener Venstre-leder Lars Sponheim. - Det som har skjedd, og mye de siste dagene, er at det har gått en strøm fra Venstre mot Ap av frykt for et blått Norge, sa Sponheim i partilederdebatten valgnatta. - De som har forlatt Venstre for å gå til det ytterste blå, de betyr ingenting, slo han fast. Sponheim tok på seg ansvaret for Venstres dårlige resultat, -”

Som en kommentar er det ikke vanskelig å slutte seg til at Venstrefolkene flyktet, men de flyktet knapt til Ap p.g.a. de var usikre på at Sponheim tok avstand fra FrP og H. Det sørget han ettertrykkelig og grundig for selv ved sin underskrevne ”garanti”. Nei, det visste de klart og greit og var uenige.
Forrige gang gikk mange taktisk over til V. for å sikre de borgerlige en valgseier, men det ble det jo ikke noe av p.g.a. Sp. Med sin statsfeminisme havnet de i fanget på sosialistene og delvis marxister vil jeg tro. Nå visste de at de ikke kunne regne med V. og Sponheim mer, men han skjønte det ikke selv. Ikke det minste rart at han var i sjokk valgnatta.
På toppen av alle tåpeligheter går han så ut og forteller om ”fisketuren” sin sammen med Stoltenberg – etter min menig en konspiratorisk opptreden bak ryggen på velgerne. Velgerne har krav på å vite både plan A og B og evt hypotetiske drøftinger. De skal ikke bli medansvarlige for en fordekthet som kommer for en dag etter valget. Og dette utspiller seg i det gamle Venstre som skapte Bondedemokratiet i Norge! Utrolig!

Det norske folk er redd de totalitære tendenser fra Ap og SV og ser etter frihet og noe av det gamle og stabile! Det skjønner verken Sponheim eller KrF – eller den mangereligiøse og mangekulturelle Oslogryta. Landet tenker annerledes. Så om det ikke fungerer mer for media og politikere å lure folket - kan man jo tenke på å skaffe seg et annet folk, men noe særlig demokrati bli jo ikke det.

Så har vi KrF som er inne på tilsvarende tåpelige analyser, bl.a. om at de burde ha vist en mer inkluderende holdning overfor de homofile. Og dette tøvet innbiller de seg i Oslogryta, mens det store flertall av det norske folk er heterofile og vil forbli det i lang fremtid – og synes det er direkte usmakelig at folk skal springe rundt og flagge sin seksuelle legning og presse det inn i skoler og barnehager. De heller også mot sosialismen uten tydeligvis å ha lest den mest elementære innføring i sosialismen og marxismen som bla. Engels bok ”Familien” og matriarkatet som utvikler seg for fullt i Norge – strakt mot det kristne og livsbærende patriarkatet.

Ingen av disse partiene har tydeligvis forstått hva liberalisme er - som Johan I Holm glimrende redegjorde for i Dagen 21.09.09 på kronikkplass. Liberalisme er ikke grenseløs frihet – men en rett frihet og orden basert på kristendommen som var selvsagt i det gjennomkristnede England i den tiden liberalismen oppstod der borte. Bl.a. var de klare på maktfordelingen i motsetning til de totalitære som nå skrider inn i Norge. For mye frihet gir kaos – og for mye lov gir diktatur, men en rett frihet og orden basert på Bibel og Grunnlov gir optimale samfunnsforhold for familien, oppdragelse, arbeids- og skaperkraft.

Selv om Carl I Hagen er utdannet i England i motsetning til Støre som er utdannet i det håpløse Frankrike – synes heller ikke FrP å ha forstått liberalismens basis og vesen – men de andre gjøre det enda mindre.

Nå er V. under sperregrensen, og Sponheim har gjort sine siste sprell så langt. Og fortsetter KrF på denne galeien, havner de i samme ingenmannsland. Vel, det kan jo være like godt for de har etter hvert vært sterkt med som avkristningsfaktor i landet vårt, ikke minst m.h.p. administrasjon av fosterdrapsloven, avvikling av kristendomsfaget i skolen osv.

Disse grove feilvurderingene kostet Norge dyrt - og den prisen som nå betales blir kanskje uopprettelig.

 

Men så er det store spørsmålet om det finnes partier og menn igjen som er ideologisk klare og kan løfte fram Norges to ”øyenstener: Bibel og Grunnlov” igjen i praktisk politikk og få folket med seg?  Er vi kommet inn i det verste u-år som finnes i flg. Håvamål: Uår på menn! Kvinner og barn hersker, som Esaias taler om det i kp. 3 og 4. Det er intet nytt under solen.

Jeg er redd det ikke kan skje uten at historien og fremtiden gir oss noen skikkelig kilevinker og advarsler. Kanskje det kan skje en oppvåkning. Uansett må det meget bønn til og spesielt over 2. Krønikerne 20.