Skog på agendaen i København - men hva med reskogingen?


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 18.12.09 (Oppdatert 19.12.09)

I følge Aftenposten 17.12.09 lover nå USA – i klimaforhandlingene – det samme som Norge: ”Én milliard dollar skal brukes de neste tre årene for å stanse raseringen av tropiske regnskoger. Australia og Storbritannia bidrar med henholdsvis 120 og 480 millioner dollar. – Tilsammen lover de fire landene i en felles erklæring nå 3,5 milliarder dollar. Målet er å få til en 25 prosents reduksjon i avskogingen innen 2015, sa Jens Stoltenberg til Aftenposten.no onsdag kveld. – Lykkes vi med det, har vi faktisk klart å ta en tredjedel av det som er nødvendig av globale utslippsreduksjoner innen 2050, sa han.”

Det er underlig å bivåne hvor bundet menneskeheten er av materialsimen – den vil heller gå en brå død i møte en å redusere noe på sin levestandard. Det er vel og bra å redusere raseringen av regnskogene. MEN i dag sulter 1 000 000 000 mennesker og primærproblemet deres kunne nok vært betydelig løst ved å satse på en storstilt skogplanting av de områdene i verden som menneskeheten har avskoget ved hjelp av brenning, krigshandlinger, overbeiting etc.

I Norge regner en med at det koster omkring 1 000,- Nkr for å plante et daa med barskog med en innbyrdes avstand på 2-2,5 meter. Av dette er ca halvparten av kostnaden trær omkring 200 stk. Denne kostnaden på kr 1 000,- vil nok holde til flere daa i lavkostland som for eksempel Etiopia, Mongolia og Kina. Men det kan synes at verdens ”ledere” ikke helt har forstått skogens helt essensielle betydning for det meste – for hadde de det hadde de ikke nøyd seg med delvis og stoppe hoggingen av regnskogen, men satset for fullt på reskoging.

Om en skulle anta (I Etiopia regner en med at 1 daa tilplantet koster ca kr 200,-+) at en kunne plante 1 daa skog i Sahel for kr 200,- da får vi en kostnad på Nkr for hele Sahel på omkring 610 milliarder eller ca 1/4 del av Norges BNP i 2008 (ca 2 500 milliarder) eller 1/275 del av BNP i USA. Ser en verdens BNP under ett, med sine ca 360 000 milliarder, blir andelen for å plante til Sahel mikroskopisk! Nå vil en ikke plante til et slikt område helt kanskje bare 50 % (305 milliarder), men ser en videre på andre områder i verden som menneskene har ødelagt sitt naturgrunnlag vil en komme langt med relativt beskjedne midler om en ser hva en får igjen i en helt livsnødvendig økologi! Økologien er basis under all økonomi og dermed er dette å betrakte som en billig investering. Det er svært interessant å legge merke til hva Bibelen sier om skogplanting når Messias kommer igjen – da vil det være en svært viktig del av gjenreisningen av økologien!

Sahel får årlig ca 150-500 mm nedbør og består for det meste av savanne. Med nedbør på et slikt nivå bør muligheten for reskoging i utgangspunktet være gode og dermed skapes også et grunnlag for videre ekspandering nordover.

At verden da ikke evner å bruke mikroskopiske summer på dette helt basale innsatsområdet gir grunn til bekymring og mer en det. Kunnskapen er tilgjengelig og du kan i linken under lese om hvordan slikt arbeid gjøres i praksis og hvilken enorm betydning det vil ha for jordens befolkning:
Jødene planter skog og arbeider med å redde verdens natur (Kan også søkes opp i Google)