Skilsmisser er livsfarligeJørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 05.08.09

Selv om det er et uhyre følsomt og vondt tema for mange i landet vårt etter hvert – må det likevel snakkes høyt om det – ellers går det fra galt til verre. Heldigvis begynner nå sekulære media å slå opp høyst nødvendige rapporter om både fosterdrapets ettervirkninger og skilsmissenes livstruende oppførsel. Elendigheten viker ikke om en velger ”å sope det under teppet” – men ved å bringe det fram i lyset og ta det inn til grundig sjelesorg hos Jesus.

Cand theol Jørgen Glenthøj som vi har sitert mange ganger både i Norges Kommentar Avis og i bladet LYS, studerte det gamle syn på ekteskapets inngåelse og betydning etter at nasjonal-sosialismens hedenskap hadde forsøkt å rive opp hele denne Gudgitte skaperordning. Bl.a. konkluderer han med at ekteskapets oppløsning er ”livstruende.”  Og dette får vi nå bekreftet i stadig flere nye rapporter – og en del av de eksemplene en har fått høre om rundt omkring i landet – peker i samme retning. Derfor er det både en kristenplikt og en samfunnsplikt å motarbeide denne livsfarlige oppløsningen av samfunnets fundamenter både for de to, barna og samfunnet som helhet. I de aller fleste tilfeller er det en illusjon – bortsett fra de ”hårde hjerters skyld” (Moses) å gå fra hverandre og tro en selv og barna skal få det bedre. Det som oftest skjer, er at en går fra asken til ilden og inn i nye armer og enda mer i kaoskreftenes vold. Veien ut av ødeleggelsen går heller ikke ved at en blir stadig mer tolerant mot de som har kommet inn i skilsmisser. De bør foreholdes sannheten – riktignok sannheten dyppet i kjærlighetens olje – om at veien tilbake til det sanne og sunne liv går gjennom ydmykelse og tilgivelse hos kjærlighetens Gud og dermed til hverandre.

Dagens rapport om skilsmisser stod å lese i VG nett 4.8.09. Vi klipper og kommenterer.

Under denne overskriften skriver de:

”- Skilsmissebarn blir oftere uføre. Foreldrenes samlivssituasjon har større betydning for om barna faller utenfor arbeidslivet enn hvilken inntekt og utdanning de har, viser en fersk studie.

Faren for å falle ut av arbeidslivet er størst dersom man vokser opp med enslige eller skilte foreldre. - Alle andre familiesituasjoner enn å vokse opp med sine biologiske foreldre øker sannsynligheten for å falle ut av arbeidslivet, sier Fafo-forsker Christer Hyggen til Bergens Tidende.”
De peker bl.a. på at det kan ha med en forverret økonomisk situasjon for eneforeldre og dermed mindre tid for barna til omsorg osv.  Publiseringen er gjort av Hyggens i: «Unge arbeidsuføre - livsløp og risiko» i Tidsskrift for Velferdsforskning.”

Undersøkelsen bygger på studien av 2000 personer i gjennom 18 år fra de gikk ut av grunnskolen.

”I følge psykolog Kyrre Breivik ved HEMIL-senteret viser studier at skilsmissebarn har dårligere skoleprestasjoner, lavere utdanningsnivå, mer atferdsproblemer og høyere risiko for depresjoner. Han mener svakere økonomi, færre ressurser i familien, konflikter og stress er forklaringen til at skilsmissebarn klarer seg dårligere på en rekke områder.”

Barna har også dårligere tilpassning til en rekke andre mål i livet.

Vårt Land nett 3.8.09 har også et større oppslag under overskriften ”Skilsmisse kan gi helseskade” og viser til en større amerikansk undersøkelse fra Universitetet i Chicago som  påviser en rekke helseskader hos de to voksne som er involvert: bl.a. hjerte-karsykdommer,  diabetes og kreft. Årsaken er bl.a. det store stress som påføres folk ved skilsmisser som igjen utløser svekkelse av immunapparatet i kroppen. Men klikk dere inn å les selv.

I gamle dager hadde man selvsagt også problemer i ekteskapene – ”i gode og onde dager”, men man holdt ut bl.a., for ”barnas skyld”. Og når vi vet at ”Gud hater skilsmisser”, at solide studier av historikken omkring ekteskapene viser at oppløsningen er direkte ”livstruende” – da burde en kunne ta det med ro og styre sitt sinn inn i smulere farvann til man kunne snakke sammen og forstå hverandre og få løsning på de mange livsknuter og motbakker livet byr på. Motbakkene har dessuten det ved seg at man kommer høyere opp og får videre utsyn. Alternativet kan være maksimalt destruktiv for tid og evighet.