Saktmodige seirer!

 

Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.08.09

Situasjonen har mange ganger sett svært truende ut for Guds folk. Og igjen omskapes dette vårt kjære fedreland fra å være en kristen fredelig misjonsbase – til et land med mord, voldtekter og både en innen- og utenriks situasjon som er svært usikker med hensyn på fremtiden og folk ved statsroret man ikke kan stole på.

Gang etter gang ser vi slike situasjoner både i GT og NT – ikke minst for David var det kritiske mange ganger. Det leser vi i en rekke av Salmene som David skrev – ofte i dyp nød. Årsakene kunne være så mange – fra han selv – til familien og store fiender ellers.

Riktignok er det ikke David vi møter i dette verset fra Salme 76,10 men det kunne godt vært det for det er helt i Davids ånd og tenkning: ”Da reiste Gud seg til dom for å frelse alle de saktmodige på jorden”.

Når man leser ordet ”saktmodig” i dag har man lett for å havne i den feiltagelsen man har gjort i revidert utgave av Norsk Bibel -88, hvor man oversetter Filippenserne 4, 4 og 5 og saktmodig med ”mild”.  Der står det slik: ”Gled eder i Herren alltid,! Atter vil jeg si: gled eder! Eders saktmodighet bli vitterlig for alle mennesker. Herren er nær.” Men det er ikke en snill og mild mann Paulus snakker om her, men en som har opptrådt i samsvar med Salme 37, 5: ”Sett din vei i Herrens hånd og stol på Han, han skal gjøre det.” I det hele kan vi si at hele Salme 37 er en Salme om saktmodighet, sier Øivind Andersen i en andakt..

Hvorfor kan man være saktmodig og trygg i slike tider – jo fordi Herren er nær og har tatt saken og alle våre bekymringer som Fil. 4, 6 fortsetter med. Han, himmelens og jordens skaper tar striden, kaoset og usikkerheten. Derfor er det bl.a. så viktig å tro fullt og fast på hele Skriften fra skapelsen i 1. Mosebok kp. 1 og fremover, med bl.a. hele skapelsesberetningen og den allmakt og allvitenhet vi der opplever.

Det er helt i tråd med Salme 27, 14: ”Bi på Herren, vær ved godt mot, og ditt hjerte være sterkt,  ja bi på Herren.” Og dette sentrale Ordet ”bie” betyr å vente lenge og tilsynelatende forgjeves.

Og blir det skikkelig mørkt så du ikke ser at ”Herren er nær”, så kan vi klynge oss til det Ord mor ofte sendte gutten sin som stod foran avgjørende oppgaver: ”Når du sier at du ikke ser Han, så ser Han din sak og du skal bie på Han.” Og dette ”bie” er et ord nært beslektet med ”saktmodig” selv om det kanskje ikke er slik semantisk – så dreier det seg om samme sak: et menneske som har satt sin vei i Herrens hånd og venter på at Ordet fra Han skal skje fyldest – som vi for eks. ser det i 2. Krønikerne 20. Etter at kong Josafat stiller seg foran folket sitt og bekjenner sin hjelpeløshet og vender sine øyne mot sine fedres Gud, da kommer det et Ord ved profeten Jahasiels munn: ”Dette er ikke eders krig, men min krig sier Herren.” Og så kommer fiender av Israels fiender og kaster seg over hverandre og Guds folk kan gå fram og innkassere Herrens seier for dem.

Derfor er vi – midt i de uhyggelige frafallstider vi nå gjennomlever kirkelig og samfunnsmessig – fullkomment trygge når vi har lagt vår sak i Herrens hånd og stoler ”saktmodig” på Han. Da kan vi rolig bie på at Herren rydder opp i Norge og for Israel og andre saker som ligger på vårt hjerte med smerte - fra de familiære til de helt store relasjoner vi frykter. ”Den som tror haster ikke”, men kan rolig vandre videre i de ferdiglagte gjerninger som Herren har gjort ferdig for oss også i denne tid - for at vi skal vandre i dem ikke stresses og drepes i hastverk. Han innbyr oss absolutt ikke til passivitet – men til å gjøre det Han vil – for det er virkelig effektivt fra det lokale til det internasjonale.